Fuelo


Класация по области за 25 юни 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Русе

-5,09ст.

-4,85ст.

-4,74ст.

-14,682

2 =

Ямбол

-3,61ст.

-3,86ст.

-5,97ст.

-13,444

3 =

Хасково

-2,74ст.

-3,16ст.

-4,12ст.

-10,022

4 =

Добрич

-2,71ст.

-2,72ст.

-2,49ст.

-7,923

5 +2

Пловдив

-2,15ст.

-2,23ст.

-3,43ст.

-7,807

6 =

Стара Загора

-2,06ст.

-2,29ст.

-3,34ст.

-7,693

7 +2

Габрово

-2,13ст.

-2,16ст.

-3,00ст.

-7,285

8 -3

Велико Търново

-1,57ст.

-1,18ст.

-4,34ст.

-7,094

9 -1

Силистра

-3,00ст.

-2,26ст.

-1,48ст.

-6,736

10 =

Варна

0,19ст.

-0,52ст.

-5,52ст.

-5,851

11 =
Перник
-2,52ст.
-0,89ст.
-1,95ст.
-5,355
12 =
Пазарджик
-1,66ст.
-0,84ст.
-1,37ст.
-3,868
13 =
София (столица)
-1,97ст.
-1,87ст.
0,34ст.
-3,502
14 =
Сливен
-1,27ст.
-1,29ст.
0,03ст.
-2,532
15 =
Смолян
0,11ст.
0,13ст.
-2,06ст.
-1,827
16 =
Търговище
0,97ст.
1,77ст.
-3,77ст.
-1,031
17 =
Кюстендил
-0,50ст.
0,53ст.
-0,79ст.
-0,764
18 =
София
-1,24ст.
-0,63ст.
1,29ст.
-0,571
19 +1
Бургас
-0,33ст.
-0,91ст.
1,72ст.
0,477
20 -1
Разград
1,21ст.
1,24ст.
-1,56ст.
0,881
21 =
Кърджали
1,94ст.
-0,15ст.
0,67ст.
2,461
22 =
Монтана
1,68ст.
2,90ст.
1,96ст.
6,537
23 =
Плевен
1,80ст.
2,34ст.
2,41ст.
6,548
24 =
Враца
2,57ст.
2,24ст.
2,13ст.
6,938
25 +1
Ловеч
1,38ст.
1,25ст.
4,38ст.
7,010
26 +1
Благоевград
1,88ст.
2,27ст.
3,59ст.
7,734
27 -2
Видин
2,60ст.
3,22ст.
1,95ст.
7,770
28 =
Шумен
4,69ст.
4,28ст.
0,39ст.
9,359

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.