Fuelo


Класация по области за 14 септември 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Русе

-3,45ст.

-4,11ст.

-3,91ст.

-11,478

2 =

Хасково

-3,66ст.

-4,55ст.

-2,95ст.

-11,165

3 =

Пловдив

-3,36ст.

-4,48ст.

-2,50ст.

-10,337

4 =

Добрич

-3,51ст.

-4,18ст.

-1,73ст.

-9,424

5 =

Ямбол

-2,78ст.

-3,92ст.

-2,68ст.

-9,374

6 =

Стара Загора

-2,01ст.

-3,11ст.

-1,91ст.

-7,038

7 +1

Габрово

-1,10ст.

-2,03ст.

-3,15ст.

-6,276

8 -1

Велико Търново

-1,16ст.

-1,54ст.

-3,22ст.

-5,923

9 =

Перник

-2,11ст.

-1,96ст.

-1,16ст.

-5,232

10 =

Бургас

-1,80ст.

-3,61ст.

0,29ст.

-5,118

11 +1
Сливен
-1,81ст.
-2,69ст.
0,08ст.
-4,431
12 -1
София (столица)
-1,79ст.
-2,52ст.
-0,09ст.
-4,393
13 =
Силистра
-0,58ст.
-1,52ст.
-1,38ст.
-3,472
14 =
Варна
1,15ст.
-0,18ст.
-4,40ст.
-3,426
15 =
София
-2,07ст.
-2,15ст.
1,32ст.
-2,905
16 =
Пазарджик
-0,92ст.
-0,25ст.
-1,51ст.
-2,683
17 =
Смолян
0,18ст.
0,08ст.
-2,12ст.
-1,861
18 =
Кюстендил
0,03ст.
-0,18ст.
-0,14ст.
-0,285
19 =
Кърджали
1,21ст.
-1,41ст.
0,33ст.
0,127
20 =
Търговище
1,61ст.
1,61ст.
-2,27ст.
0,953
21 =
Ловеч
-0,77ст.
-1,75ст.
3,73ст.
1,208
22 =
Разград
2,00ст.
1,38ст.
-1,24ст.
2,142
23 =
Плевен
1,93ст.
1,34ст.
1,84ст.
5,111
24 =
Видин
2,96ст.
1,85ст.
0,50ст.
5,312
25 =
Враца
2,84ст.
2,16ст.
1,83ст.
6,825
26 +1
Шумен
4,67ст.
3,58ст.
-0,19ст.
8,063
27 -1
Благоевград
2,43ст.
2,02ст.
3,74ст.
8,185
28 =
Монтана
3,39ст.
3,16ст.
2,44ст.
8,988

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.