Fuelo


Класация по области за 17 март 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Добрич

-3,56ст.

-2,83ст.

-1,56ст.

-7,954

2 =

Габрово

-2,68ст.

-2,90ст.

-1,74ст.

-7,316

3 =

Русе

-3,26ст.

-3,35ст.

-0,15ст.

-6,760

4 =

Пловдив

-2,14ст.

-2,60ст.

-0,64ст.

-5,385

5 =

Стара Загора

-2,00ст.

-2,64ст.

-0,63ст.

-5,271

6 =

София

-2,24ст.

-2,16ст.

-0,68ст.

-5,078

7 =

Велико Търново

-1,46ст.

-2,46ст.

-0,78ст.

-4,690

8 =

Сливен

-1,35ст.

-2,53ст.

-0,63ст.

-4,519

9 =

Ямбол

-1,98ст.

-2,62ст.

0,14ст.

-4,460

10 =

Хасково

-2,05ст.

-1,80ст.

-0,54ст.

-4,390

11 =
Силистра
-0,10ст.
-1,14ст.
-1,83ст.
-3,067
12 +1
Бургас
-1,24ст.
-2,28ст.
0,63ст.
-2,886
13 -1
София (столица)
-1,69ст.
-1,35ст.
0,22ст.
-2,815
14 =
Пазарджик
-1,13ст.
-0,34ст.
-0,67ст.
-2,139
15 =
Перник
-0,86ст.
-0,93ст.
0,18ст.
-1,611
16 =
Шумен
-0,13ст.
0,28ст.
-1,44ст.
-1,291
17 =
Ловеч
-0,88ст.
-1,10ст.
0,94ст.
-1,030
18 =
Разград
-0,38ст.
-0,45ст.
0,43ст.
-0,393
19 =
Смолян
0,08ст.
-0,03ст.
0,33ст.
0,386
20 =
Варна
0,10ст.
0,68ст.
-0,10ст.
0,679
21 =
Кърджали
0,74ст.
-0,62ст.
1,38ст.
1,497
22 =
Благоевград
0,40ст.
0,62ст.
1,37ст.
2,395
23 =
Монтана
0,18ст.
0,18ст.
2,13ст.
2,478
24 +2
Плевен
1,91ст.
1,09ст.
0,83ст.
3,833
25 -1
Враца
1,52ст.
1,44ст.
1,09ст.
4,054
26 -1
Търговище
2,90ст.
1,86ст.
0,04ст.
4,802
27 =
Кюстендил
1,82ст.
2,33ст.
1,71ст.
5,861
28 =
Видин
3,14ст.
2,57ст.
2,44ст.
8,139

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.