Fuelo


Класация по области за 8 ноември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Велико Търново

-5,62ст.

-6,85ст.

-4,74ст.

-17,210

2 =

Пловдив

-4,64ст.

-5,71ст.

-4,51ст.

-14,865

3 =

Русе

-4,81ст.

-6,02ст.

-3,80ст.

-14,630

4 =

Габрово

-4,38ст.

-4,41ст.

-3,76ст.

-12,540

5 =

Ямбол

-3,53ст.

-3,11ст.

-4,26ст.

-10,894

6 =

Стара Загора

-3,85ст.

-5,07ст.

-1,97ст.

-10,893

7 =

Хасково

-3,85ст.

-3,39ст.

-0,78ст.

-8,024

8 =

Търговище

-0,55ст.

-2,17ст.

-4,21ст.

-6,920

9 =

София

-2,53ст.

-2,32ст.

0,60ст.

-4,261

10 =

Добрич

-1,43ст.

0,17ст.

-1,89ст.

-3,147

11 =
Шумен
1,57ст.
1,50ст.
-6,09ст.
-3,021
12 =
София (столица)
-1,25ст.
-1,06ст.
-0,59ст.
-2,896
13 =
Ловеч
-1,30ст.
-2,83ст.
1,93ст.
-2,198
14 =
Разград
-0,50ст.
-0,64ст.
-0,96ст.
-2,102
15 =
Пазарджик
-0,79ст.
0,13ст.
-0,84ст.
-1,509
16 =
Смолян
-0,38ст.
-0,24ст.
-0,44ст.
-1,060
17 =
Силистра
0,03ст.
0,47ст.
-1,12ст.
-0,620
18 =
Перник
-1,11ст.
-0,89ст.
1,81ст.
-0,190
19 =
Бургас
-0,21ст.
-0,98ст.
1,25ст.
0,058
20 =
Варна
1,78ст.
2,01ст.
-3,34ст.
0,448
21 =
Благоевград
-0,08ст.
0,41ст.
0,49ст.
0,832
22 =
Сливен
0,12ст.
-0,68ст.
2,00ст.
1,442
23 =
Кърджали
1,31ст.
-0,32ст.
2,77ст.
3,764
24 =
Враца
1,67ст.
2,24ст.
1,72ст.
5,628
25 =
Плевен
1,77ст.
1,34ст.
4,19ст.
7,297
26 =
Монтана
1,37ст.
2,26ст.
4,20ст.
7,829
27 =
Видин
2,48ст.
2,85ст.
3,00ст.
8,332
28 =
Кюстендил
2,31ст.
3,40ст.
4,75ст.
10,456

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.