Fuelo


Класация по области за 14 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Русе

-4,16ст.

-5,25ст.

-1,80ст.

-11,210

2 =

Габрово

-3,78ст.

-4,56ст.

-2,21ст.

-10,551

3 =

Пловдив

-3,62ст.

-5,53ст.

-1,39ст.

-10,544

4 =

Велико Търново

-4,14ст.

-4,47ст.

-1,61ст.

-10,216

5 =

Ямбол

-2,97ст.

-2,84ст.

-1,90ст.

-7,713

6 =

Стара Загора

-2,84ст.

-4,06ст.

-0,34ст.

-7,234

7 =

Хасково

-3,09ст.

-2,77ст.

-0,92ст.

-6,776

8 =

Търговище

0,16ст.

-2,02ст.

-2,71ст.

-4,575

9 =

София

-2,37ст.

-2,21ст.

0,03ст.

-4,544

10 =

София (столица)

-2,50ст.

-2,51ст.

1,08ст.

-3,939

11 =
Добрич
-0,71ст.
0,17ст.
-2,00ст.
-2,541
12 =
Ловеч
-0,50ст.
-2,21ст.
0,71ст.
-2,005
13 =
Пазарджик
-0,71ст.
-0,19ст.
-0,66ст.
-1,557
14 =
Бургас
0,04ст.
-0,91ст.
0,08ст.
-0,786
15 =
Перник
-0,71ст.
-0,32ст.
0,38ст.
-0,655
16 =
Сливен
0,35ст.
-0,46ст.
0,00ст.
-0,113
17 =
Смолян
0,35ст.
0,02ст.
-0,26ст.
0,110
18 =
Благоевград
0,17ст.
0,65ст.
0,11ст.
0,936
19 =
Шумен
0,42ст.
-0,38ст.
0,94ст.
0,978
20 =
Силистра
0,38ст.
0,66ст.
0,56ст.
1,591
21 =
Разград
0,72ст.
0,61ст.
1,41ст.
2,741
22 =
Кърджали
2,06ст.
0,45ст.
1,84ст.
4,342
23 =
Варна
2,42ст.
2,40ст.
-0,04ст.
4,780
24 =
Плевен
2,22ст.
1,74ст.
2,51ст.
6,469
25 =
Враца
2,26ст.
2,89ст.
1,41ст.
6,560
26 =
Монтана
1,97ст.
2,34ст.
2,32ст.
6,634
27 =
Видин
2,68ст.
2,19ст.
1,80ст.
6,665
28 =
Кюстендил
2,72ст.
3,80ст.
2,41ст.
8,928

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.