Fuelo


Класация по области за 28 март 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Велико Търново

-4,43ст.

-5,52ст.

-2,52ст.

-12,466

2 =

Габрово

-3,03ст.

-3,75ст.

-3,11ст.

-9,889

3 =

Пловдив

-2,29ст.

-3,81ст.

-1,14ст.

-7,236

4 =

Русе

-2,59ст.

-3,68ст.

-0,95ст.

-7,215

5 =

София

-2,75ст.

-3,48ст.

-0,64ст.

-6,865

6 =

Ямбол

-2,44ст.

-2,62ст.

-1,35ст.

-6,421

7 =

Хасково

-2,29ст.

-2,09ст.

-0,90ст.

-5,275

8 =

Стара Загора

-1,73ст.

-2,96ст.

-0,46ст.

-5,144

9 =

Добрич

-1,27ст.

-1,31ст.

-1,72ст.

-4,296

10 +1

София (столица)

-1,63ст.

-2,46ст.

0,38ст.

-3,709

11 -1
Сливен
-0,89ст.
-1,42ст.
-0,71ст.
-3,021
12 +1
Пазарджик
-1,13ст.
-1,07ст.
-0,49ст.
-2,693
13 -1
Бургас
-1,04ст.
-1,61ст.
0,03ст.
-2,611
14 =
Търговище
0,65ст.
-1,70ст.
-1,29ст.
-2,332
15 +1
Ловеч
0,00ст.
-2,43ст.
1,05ст.
-1,377
16 -1
Перник
-0,22ст.
-0,93ст.
-0,19ст.
-1,341
17 =
Силистра
0,06ст.
-0,75ст.
-0,08ст.
-0,765
18 =
Варна
0,97ст.
0,10ст.
-0,97ст.
0,096
19 =
Смолян
0,28ст.
0,37ст.
0,06ст.
0,707
20 =
Благоевград
0,25ст.
0,76ст.
-0,04ст.
0,963
21 =
Шумен
1,55ст.
1,69ст.
-1,69ст.
1,559
22 =
Кюстендил
1,66ст.
1,74ст.
1,41ст.
4,806
23 +1
Плевен
1,75ст.
0,76ст.
2,48ст.
4,984
24 -1
Монтана
1,44ст.
2,17ст.
1,44ст.
5,053
25 +1
Враца
2,00ст.
2,02ст.
1,41ст.
5,427
26 -1
Видин
2,67ст.
1,37ст.
1,43ст.
5,466
27 =
Кърджали
2,61ст.
1,71ст.
1,74ст.
6,064
28 =
Разград
2,67ст.
2,00ст.
1,78ст.
6,444

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.