Fuelo


Класация по области за 8 април 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Велико Търново

-3,34ст.

-4,61ст.

-2,54ст.

-10,485

2 =

Габрово

-2,81ст.

-3,22ст.

-3,25ст.

-9,275

3 =

Пловдив

-2,80ст.

-4,03ст.

-1,63ст.

-8,469

4 =

Ямбол

-2,53ст.

-3,85ст.

-1,60ст.

-7,979

5 =

София

-2,72ст.

-4,06ст.

-0,93ст.

-7,711

6 +1

Хасково

-2,88ст.

-2,58ст.

-1,52ст.

-6,973

7 +1

Стара Загора

-1,76ст.

-3,21ст.

-1,82ст.

-6,781

8 -2

Русе

-2,14ст.

-3,43ст.

-0,83ст.

-6,403

9 =

Добрич

-2,19ст.

-2,13ст.

-2,04ст.

-6,366

10 +3

Силистра

-0,77ст.

-1,53ст.

-1,36ст.

-3,665

11 +1
Бургас
-1,60ст.
-1,73ст.
0,36ст.
-2,973
12 -1
София (столица)
-1,16ст.
-2,04ст.
0,58ст.
-2,620
13 +1
Сливен
-1,00ст.
-0,87ст.
-0,59ст.
-2,459
14 +1
Ловеч
-0,36ст.
-2,36ст.
0,29ст.
-2,426
15 +1
Пазарджик
-1,03ст.
-0,73ст.
-0,36ст.
-2,113
16 +1
Търговище
0,72ст.
-1,44ст.
-1,26ст.
-1,978
17 -7
Шумен
0,45ст.
-0,44ст.
-1,57ст.
-1,560
18 =
Смолян
-0,05ст.
0,22ст.
-0,21ст.
-0,038
19 =
Варна
1,14ст.
0,61ст.
-1,08ст.
0,667
20 =
Благоевград
0,67ст.
1,21ст.
0,43ст.
2,308
21 =
Перник
1,04ст.
0,54ст.
0,90ст.
2,478
22 =
Видин
1,67ст.
-0,30ст.
1,14ст.
2,513
23 =
Монтана
0,65ст.
1,69ст.
1,84ст.
4,173
24 +1
Плевен
1,73ст.
0,73ст.
2,88ст.
5,337
25 -1
Кюстендил
1,83ст.
2,03ст.
1,66ст.
5,513
26 =
Враца
1,86ст.
2,74ст.
1,24ст.
5,852
27 =
Кърджали
2,31ст.
2,13ст.
1,58ст.
6,018
28 =
Разград
2,89ст.
2,53ст.
2,00ст.
7,417

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.