Fuelo


Класация по области за 30 май 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Шумен

-5,71ст.

-7,51ст.

-3,54ст.

-16,766

2 =

Русе

-4,82ст.

-5,99ст.

-1,26ст.

-12,056

3 =

Ямбол

-3,45ст.

-5,12ст.

-1,77ст.

-10,343

4 =

Велико Търново

-3,01ст.

-4,45ст.

-1,84ст.

-9,297

5 =

Хасково

-3,25ст.

-4,12ст.

-1,25ст.

-8,615

6 =

Пловдив

-2,33ст.

-3,82ст.

-1,99ст.

-8,138

7 =

София

-3,04ст.

-3,91ст.

-0,99ст.

-7,938

8 =

Добрич

-2,15ст.

-2,40ст.

-1,09ст.

-5,637

9 =

Търговище

-0,33ст.

-2,86ст.

-2,14ст.

-5,329

10 =

Ловеч

-1,88ст.

-3,72ст.

0,78ст.

-4,824

11 =
Бургас
-1,50ст.
-2,84ст.
-0,12ст.
-4,464
12 +1
Габрово
-0,78ст.
-1,42ст.
-1,28ст.
-3,481
13 -1
Сливен
-1,42ст.
-1,45ст.
-0,52ст.
-3,396
14 +1
Пазарджик
-1,30ст.
-1,33ст.
-0,43ст.
-3,064
15 +1
София (столица)
-1,47ст.
-1,84ст.
0,65ст.
-2,659
16 +1
Стара Загора
-0,80ст.
-2,29ст.
0,56ст.
-2,527
17 -3
Смолян
-1,10ст.
-1,64ст.
0,34ст.
-2,400
18 =
Варна
0,29ст.
0,13ст.
-0,53ст.
-0,117
19 =
Силистра
0,52ст.
0,91ст.
-0,12ст.
1,302
20 =
Враца
0,14ст.
0,64ст.
1,42ст.
2,191
21 =
Перник
0,81ст.
0,86ст.
0,81ст.
2,481
22 =
Благоевград
0,99ст.
0,96ст.
0,93ст.
2,875
23 =
Разград
0,56ст.
-0,06ст.
2,59ст.
3,093
24 =
Монтана
0,62ст.
0,51ст.
2,40ст.
3,532
25 +1
Видин
1,28ст.
-0,14ст.
2,71ст.
3,851
26 -1
Кюстендил
1,20ст.
0,77ст.
2,09ст.
4,065
27 =
Плевен
1,35ст.
-0,18ст.
3,22ст.
4,387
28 =
Кърджали
3,28ст.
1,40ст.
2,00ст.
6,680

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.