Fuelo


Класация по области за 17 септември 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Шумен

-4,90ст.

-5,72ст.

-3,68ст.

-14,310

2 =

Пловдив

-2,85ст.

-3,91ст.

-1,92ст.

-8,677

3 =

Велико Търново

-2,44ст.

-4,67ст.

-1,24ст.

-8,352

4 =

София

-3,03ст.

-3,39ст.

-0,74ст.

-7,157

5 =

Хасково

-2,94ст.

-3,43ст.

-0,67ст.

-7,032

6 =

Русе

-2,23ст.

-3,96ст.

-0,72ст.

-6,907

7 =

Ямбол

-1,83ст.

-3,27ст.

-1,26ст.

-6,350

8 =

Ловеч

-1,79ст.

-3,36ст.

-0,29ст.

-5,440

9 =

София (столица)

-2,18ст.

-2,82ст.

0,54ст.

-4,458

10 +1

Бургас

-0,90ст.

-2,75ст.

0,15ст.

-3,507

11 -1
Добрич
-1,10ст.
-2,09ст.
-0,24ст.
-3,437
12 =
Силистра
-0,94ст.
-1,16ст.
-1,08ст.
-3,172
13 =
Смолян
-1,00ст.
-1,95ст.
0,11ст.
-2,838
14 =
Пазарджик
-1,12ст.
-1,13ст.
-0,19ст.
-2,434
15 =
Перник
-1,15ст.
-1,21ст.
0,00ст.
-2,362
16 =
Габрово
-0,41ст.
-0,58ст.
-1,17ст.
-2,149
17 =
Сливен
-0,82ст.
-1,70ст.
0,80ст.
-1,727
18 =
Стара Загора
0,33ст.
-2,05ст.
0,14ст.
-1,580
19 =
Търговище
0,70ст.
-1,00ст.
-0,31ст.
-0,610
20 =
Враца
0,16ст.
-0,15ст.
0,22ст.
0,232
21 =
Разград
0,16ст.
-0,73ст.
1,36ст.
0,790
22 =
Плевен
0,49ст.
-0,63ст.
2,77ст.
2,629
23 +2
Варна
1,80ст.
0,05ст.
1,03ст.
2,875
24 =
Благоевград
0,79ст.
0,91ст.
1,19ст.
2,878
25 -2
Кърджали
2,35ст.
-0,10ст.
0,65ст.
2,902
26 =
Кюстендил
0,89ст.
0,86ст.
1,88ст.
3,618
27 +1
Видин
1,40ст.
-0,32ст.
2,57ст.
3,650
28 -1
Монтана
0,74ст.
0,57ст.
2,40ст.
3,707

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.