Fuelo


Класация по области за 14 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Шумен

-5,05ст.

-5,09ст.

-2,18ст.

-12,322

2 =

Велико Търново

-3,34ст.

-4,55ст.

-1,24ст.

-9,133

3 =

Пловдив

-2,97ст.

-3,18ст.

-1,83ст.

-7,985

4 +2

Ловеч

-2,77ст.

-3,85ст.

-0,70ст.

-7,319

5 -1

Ямбол

-2,93ст.

-2,85ст.

-1,51ст.

-7,293

6 -1

Хасково

-3,42ст.

-2,95ст.

-0,75ст.

-7,130

7 =

Русе

-2,71ст.

-3,16ст.

-0,58ст.

-6,455

8 =

София (столица)

-2,87ст.

-3,04ст.

-0,06ст.

-5,975

9 =

София

-2,51ст.

-2,26ст.

0,03ст.

-4,745

10 =

Перник

-2,37ст.

-2,07ст.

-0,17ст.

-4,613

11 =
Добрич
-1,62ст.
-2,26ст.
-0,59ст.
-4,466
12 +1
Силистра
-1,18ст.
-1,06ст.
-1,42ст.
-3,659
13 -1
Габрово
-0,97ст.
-1,33ст.
-0,97ст.
-3,270
14 =
Бургас
-1,16ст.
-2,02ст.
-0,01ст.
-3,191
15 =
Пазарджик
-1,41ст.
-1,39ст.
-0,22ст.
-3,018
16 =
Смолян
-1,07ст.
-0,95ст.
-0,43ст.
-2,455
17 +2
Стара Загора
-0,48ст.
-1,20ст.
-0,49ст.
-2,171
18 =
Сливен
-1,11ст.
-1,44ст.
0,44ст.
-2,105
19 -2
Търговище
-0,55ст.
-1,59ст.
0,31ст.
-1,822
20 =
Враца
-0,73ст.
-0,77ст.
0,06ст.
-1,438
21 =
Плевен
-0,11ст.
-0,83ст.
1,77ст.
0,837
22 =
Видин
0,12ст.
-0,24ст.
1,14ст.
1,010
23 =
Кърджали
1,53ст.
-0,17ст.
-0,23ст.
1,133
24 =
Варна
0,92ст.
0,44ст.
0,45ст.
1,817
25 =
Разград
-0,08ст.
0,47ст.
1,52ст.
1,912
26 =
Кюстендил
0,31ст.
0,19ст.
1,50ст.
2,000
27 =
Благоевград
0,63ст.
0,87ст.
0,64ст.
2,138
28 =
Монтана
0,91ст.
0,80ст.
2,58ст.
4,295

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.