Fuelo


Класация по области за 2 март 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Шумен

-3,37ст.

-4,61ст.

-2,68ст.

-10,670

2 =

Велико Търново

-2,93ст.

-4,66ст.

-1,47ст.

-9,060

3 =

Пловдив

-2,61ст.

-3,36ст.

-2,11ст.

-8,083

4 =

София (столица)

-2,79ст.

-3,24ст.

-0,61ст.

-6,635

5 =

Ямбол

-2,13ст.

-2,49ст.

-1,46ст.

-6,070

6 =

Русе

-2,03ст.

-3,14ст.

-0,84ст.

-6,016

7 =

Хасково

-2,54ст.

-2,66ст.

-0,62ст.

-5,813

8 =

Ловеч

-2,05ст.

-3,28ст.

-0,28ст.

-5,598

9 =

Перник

-2,15ст.

-2,39ст.

-0,78ст.

-5,324

10 +1

Добрич

-1,24ст.

-2,67ст.

-0,59ст.

-4,494

11 -1
София
-1,86ст.
-2,26ст.
-0,19ст.
-4,310
12 =
Габрово
-0,91ст.
-1,27ст.
-1,26ст.
-3,437
13 =
Стара Загора
-0,60ст.
-1,31ст.
-1,31ст.
-3,226
14 =
Бургас
-0,77ст.
-2,29ст.
0,07ст.
-2,986
15 =
Сливен
-1,36ст.
-1,82ст.
0,36ст.
-2,821
16 +2
Пазарджик
-0,66ст.
-1,03ст.
0,14ст.
-1,554
17 =
Търговище
0,02ст.
-1,23ст.
-0,31ст.
-1,524
18 +1
Смолян
-0,37ст.
-0,91ст.
-0,06ст.
-1,330
19 -3
Силистра
0,58ст.
-0,18ст.
-1,54ст.
-1,148
20 =
Враца
0,30ст.
-0,41ст.
0,21ст.
0,099
21 =
Плевен
0,36ст.
-0,59ст.
2,19ст.
1,962
22 =
Благоевград
0,91ст.
0,69ст.
0,93ст.
2,530
23 =
Кърджали
2,23ст.
0,26ст.
0,39ст.
2,874
24 =
Кюстендил
0,72ст.
0,28ст.
1,97ст.
2,969
25 =
Варна
2,31ст.
1,59ст.
0,44ст.
4,334
26 +1
Разград
1,76ст.
2,21ст.
2,31ст.
6,284
27 +1
Видин
2,11ст.
1,10ст.
3,36ст.
6,578
28 -2
Монтана
2,44ст.
1,77ст.
3,17ст.
7,379

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.