Fuelo


Класация по области за 7 април 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Шумен

-3,65ст.

-5,20ст.

-3,53ст.

-12,382

2 =

Велико Търново

-2,97ст.

-4,44ст.

-1,79ст.

-9,203

3 =

Пловдив

-2,79ст.

-3,05ст.

-2,02ст.

-7,861

4 =

София (столица)

-3,06ст.

-3,05ст.

-0,94ст.

-7,048

5 =

Ямбол

-2,65ст.

-2,76ст.

-1,29ст.

-6,692

6 =

Русе

-2,76ст.

-3,07ст.

-0,16ст.

-5,996

7 =

София

-2,55ст.

-2,54ст.

-0,19ст.

-5,283

8 =

Хасково

-2,27ст.

-1,82ст.

-0,17ст.

-4,250

9 +2

Стара Загора

-1,08ст.

-1,38ст.

-0,99ст.

-3,440

10 -1

Габрово

-1,22ст.

-1,06ст.

-1,10ст.

-3,376

11 -1
Ловеч
-1,53ст.
-2,17ст.
0,35ст.
-3,355
12 =
Добрич
-1,26ст.
-1,69ст.
-0,13ст.
-3,076
13 +1
Бургас
-0,82ст.
-1,92ст.
0,34ст.
-2,394
14 -1
Търговище
0,14ст.
-0,47ст.
-2,06ст.
-2,383
15 =
Пазарджик
-1,20ст.
-1,24ст.
0,24ст.
-2,196
16 =
Перник
-1,15ст.
-0,71ст.
-0,30ст.
-2,167
17 +1
Смолян
-0,83ст.
-0,93ст.
0,17ст.
-1,588
18 -1
Сливен
-1,15ст.
-1,04ст.
0,64ст.
-1,543
19 =
Силистра
0,00ст.
-0,15ст.
-1,13ст.
-1,277
20 =
Враца
0,00ст.
0,18ст.
-0,24ст.
-0,059
21 =
Плевен
0,07ст.
-0,03ст.
2,57ст.
2,612
22 =
Благоевград
0,75ст.
0,94ст.
1,46ст.
3,150
23 =
Варна
2,01ст.
1,72ст.
0,40ст.
4,131
24 =
Кърджали
2,20ст.
1,17ст.
1,03ст.
4,399
25 =
Кюстендил
1,03ст.
1,22ст.
2,56ст.
4,813
26 +1
Монтана
1,06ст.
0,80ст.
3,13ст.
4,984
27 -1
Разград
1,13ст.
1,76ст.
2,55ст.
5,446
28 =
Видин
1,44ст.
0,69ст.
3,64ст.
5,770

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.