Fuelo


Класация по области за 15 април 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Шумен

-3,98ст.

-5,52ст.

-4,21ст.

-13,710

2 =

Велико Търново

-3,20ст.

-4,64ст.

-1,92ст.

-9,758

3 =

Пловдив

-2,81ст.

-3,06ст.

-2,24ст.

-8,118

4 +1

Ямбол

-2,85ст.

-3,00ст.

-1,40ст.

-7,250

5 -1

София (столица)

-3,00ст.

-2,95ст.

-1,28ст.

-7,227

6 =

Русе

-2,90ст.

-3,32ст.

-0,16ст.

-6,377

7 =

София

-2,57ст.

-2,65ст.

-0,31ст.

-5,539

8 =

Хасково

-2,42ст.

-2,01ст.

-0,46ст.

-4,895

9 =

Габрово

-1,63ст.

-1,67ст.

-1,52ст.

-4,808

10 =

Стара Загора

-1,25ст.

-1,53ст.

-1,15ст.

-3,932

11 =
Добрич
-1,52ст.
-1,94ст.
-0,46ст.
-3,921
12 +1
Ловеч
-1,40ст.
-2,13ст.
0,25ст.
-3,273
13 -1
Търговище
-0,09ст.
-0,67ст.
-2,43ст.
-3,196
14 =
Перник
-1,26ст.
-0,79ст.
-0,65ст.
-2,697
15 =
Бургас
-0,93ст.
-2,03ст.
0,33ст.
-2,630
16 =
Пазарджик
-1,20ст.
-1,21ст.
0,24ст.
-2,168
17 =
Силистра
-0,18ст.
-0,33ст.
-1,50ст.
-2,015
18 =
Сливен
-1,17ст.
-1,04ст.
0,40ст.
-1,806
19 =
Смолян
-0,85ст.
-0,95ст.
0,03ст.
-1,779
20 =
Враца
-0,05ст.
0,16ст.
-0,33ст.
-0,216
21 =
Плевен
0,12ст.
-0,04ст.
2,47ст.
2,548
22 =
Благоевград
0,69ст.
0,89ст.
1,58ст.
3,160
23 =
Варна
1,81ст.
1,72ст.
0,16ст.
3,693
24 =
Монтана
0,82ст.
0,63ст.
2,79ст.
4,244
25 =
Кърджали
2,20ст.
1,12ст.
0,97ст.
4,287
26 =
Кюстендил
0,97ст.
1,25ст.
2,44ст.
4,660
27 +1
Разград
0,95ст.
1,66ст.
2,24ст.
4,847
28 -1
Видин
1,19ст.
0,62ст.
3,09ст.
4,897

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.