Fuelo


Класация по области за 20 април 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Шумен

-4,72ст.

-6,14ст.

-4,97ст.

-15,831

2 =

Велико Търново

-3,25ст.

-4,74ст.

-2,15ст.

-10,142

3 =

Пловдив

-3,18ст.

-3,39ст.

-2,53ст.

-9,098

4 =

София (столица)

-3,46ст.

-3,41ст.

-1,77ст.

-8,640

5 =

Ямбол

-3,08ст.

-3,20ст.

-1,57ст.

-7,842

6 =

Русе

-3,22ст.

-3,54ст.

-0,47ст.

-7,225

7 =

София

-3,16ст.

-2,86ст.

-0,78ст.

-6,796

8 =

Габрово

-1,88ст.

-1,85ст.

-1,90ст.

-5,627

9 =

Хасково

-2,76ст.

-2,26ст.

-0,57ст.

-5,593

10 +1

Добрич

-1,80ст.

-2,24ст.

-0,72ст.

-4,758

11 -1
Стара Загора
-1,52ст.
-1,74ст.
-1,44ст.
-4,701
12 =
Ловеч
-1,65ст.
-2,34ст.
0,05ст.
-3,942
13 =
Търговище
-0,30ст.
-0,81ст.
-2,69ст.
-3,802
14 =
Перник
-1,63ст.
-1,14ст.
-0,83ст.
-3,599
15 =
Бургас
-1,18ст.
-2,28ст.
0,06ст.
-3,401
16 +1
Пазарджик
-1,65ст.
-1,60ст.
-0,07ст.
-3,313
17 -1
Силистра
-0,42ст.
-0,48ст.
-1,79ст.
-2,701
18 =
Сливен
-1,26ст.
-1,18ст.
0,20ст.
-2,246
19 =
Смолян
-1,05ст.
-1,07ст.
-0,06ст.
-2,176
20 =
Враца
-0,36ст.
-0,06ст.
-0,64ст.
-1,061
21 =
Плевен
-0,15ст.
-0,29ст.
2,32ст.
1,886
22 =
Благоевград
0,43ст.
0,75ст.
1,25ст.
2,428
23 =
Варна
1,67ст.
1,48ст.
0,00ст.
3,148
24 =
Монтана
0,62ст.
0,43ст.
2,38ст.
3,421
25 +3
Кърджали
1,98ст.
0,88ст.
0,81ст.
3,662
26 -1
Видин
0,63ст.
0,17ст.
2,86ст.
3,666
27 -1
Кюстендил
0,58ст.
0,97ст.
2,13ст.
3,681
28 -1
Разград
0,66ст.
1,37ст.
1,72ст.
3,750

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.