Fuelo


Класация по области за 5 май 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Шумен

-3,98ст.

-6,18ст.

-5,47ст.

-15,632

2 =

Велико Търново

-3,12ст.

-4,96ст.

-1,98ст.

-10,064

3 =

Пловдив

-2,84ст.

-3,63ст.

-2,34ст.

-8,815

4 =

София (столица)

-3,22ст.

-3,93ст.

-1,62ст.

-8,767

5 =

Ямбол

-2,73ст.

-3,29ст.

-1,20ст.

-7,218

6 =

Русе

-3,09ст.

-3,84ст.

-0,23ст.

-7,163

7 =

Габрово

-1,91ст.

-2,36ст.

-2,03ст.

-6,302

8 =

София

-2,66ст.

-2,91ст.

-0,54ст.

-6,113

9 +1

Перник

-1,37ст.

-1,61ст.

-2,04ст.

-5,021

10 -1

Хасково

-2,27ст.

-2,29ст.

-0,32ст.

-4,875

11 =
Търговище
0,00ст.
-1,18ст.
-3,67ст.
-4,848
12 =
Стара Загора
-1,24ст.
-2,05ст.
-1,07ст.
-4,368
13 =
Бургас
-0,84ст.
-2,57ст.
-0,09ст.
-3,507
14 +2
Сливен
-1,21ст.
-1,80ст.
-0,13ст.
-3,141
15 =
Пазарджик
-1,44ст.
-1,79ст.
0,12ст.
-3,110
16 -2
Ловеч
-1,09ст.
-2,13ст.
0,25ст.
-2,971
17 =
Добрич
-0,88ст.
-1,74ст.
0,09ст.
-2,534
18 =
Силистра
0,00ст.
-0,94ст.
-1,17ст.
-2,106
19 =
Смолян
-0,95ст.
-1,26ст.
0,20ст.
-2,007
20 =
Враца
-0,20ст.
-0,35ст.
-0,21ст.
-0,764
21 =
Благоевград
0,69ст.
0,46ст.
1,22ст.
2,375
22 =
Плевен
0,21ст.
-0,36ст.
2,57ст.
2,418
23 +1
Варна
1,68ст.
0,82ст.
0,00ст.
2,504
24 -1
Разград
0,66ст.
0,84ст.
1,24ст.
2,741
25 =
Монтана
0,71ст.
-0,09ст.
2,33ст.
2,954
26 =
Видин
1,19ст.
0,17ст.
2,50ст.
3,858
27 +1
Кърджали
2,20ст.
0,67ст.
1,03ст.
3,899
28 -1
Кюстендил
0,92ст.
0,72ст.
2,41ст.
4,045

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.