Fuelo


Класация по области за 15 май 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Шумен

-4,35ст.

-5,86ст.

-5,76ст.

-15,976

2 =

Велико Търново

-3,30ст.

-4,44ст.

-2,11ст.

-9,850

3 =

Пловдив

-3,15ст.

-3,28ст.

-2,63ст.

-9,059

4 =

София (столица)

-3,47ст.

-3,30ст.

-1,50ст.

-8,274

5 =

Русе

-3,18ст.

-3,52ст.

-0,30ст.

-7,003

6 =

Ямбол

-2,88ст.

-2,80ст.

-1,17ст.

-6,851

7 =

София

-2,94ст.

-2,64ст.

-0,87ст.

-6,443

8 =

Габрово

-2,09ст.

-1,88ст.

-2,26ст.

-6,231

9 =

Хасково

-2,65ст.

-2,14ст.

-1,05ст.

-5,835

10 =

Перник

-1,78ст.

-1,43ст.

-2,00ст.

-5,206

11 =
Стара Загора
-1,10ст.
-1,51ст.
-2,00ст.
-4,609
12 =
Ловеч
-1,47ст.
-2,00ст.
-0,35ст.
-3,815
13 =
Бургас
-1,21ст.
-2,30ст.
-0,29ст.
-3,804
14 =
Пазарджик
-1,80ст.
-1,76ст.
-0,15ст.
-3,719
15 =
Търговище
0,20ст.
-0,39ст.
-3,36ст.
-3,543
16 =
Сливен
-1,48ст.
-1,52ст.
-0,35ст.
-3,347
17 =
Добрич
-1,42ст.
-1,63ст.
-0,22ст.
-3,267
18 =
Силистра
-0,30ст.
-0,55ст.
-1,46ст.
-2,307
19 =
Враца
-0,80ст.
-0,33ст.
-1,00ст.
-2,122
20 =
Смолян
-0,95ст.
-1,00ст.
0,14ст.
-1,808
21 =
Разград
-0,47ст.
0,32ст.
-0,24ст.
-0,399
22 =
Плевен
-0,10ст.
-0,39ст.
2,32ст.
1,831
23 =
Благоевград
0,40ст.
0,76ст.
1,07ст.
2,225
24 +1
Видин
0,63ст.
0,48ст.
1,73ст.
2,840
25 +1
Монтана
0,44ст.
0,26ст.
2,29ст.
2,990
26 -2
Варна
1,54ст.
1,46ст.
0,05ст.
3,055
27 =
Кюстендил
0,47ст.
0,83ст.
1,94ст.
3,243
28 =
Кърджали
1,75ст.
1,07ст.
1,44ст.
4,259

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.