Fuelo


Класация по области за 15 януари 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Перник

-3,90ст.

-3,79ст.

-2,79ст.

-10,481

2 =

Шумен

-3,45ст.

-4,60ст.

-1,68ст.

-9,739

3 =

Велико Търново

-3,37ст.

-4,17ст.

-2,15ст.

-9,687

4 =

Русе

-3,40ст.

-4,33ст.

-1,13ст.

-8,856

5 =

Пловдив

-2,65ст.

-3,55ст.

-1,50ст.

-7,702

6 =

София

-2,87ст.

-2,82ст.

-1,19ст.

-6,884

7 =

Ямбол

-2,40ст.

-2,79ст.

-1,38ст.

-6,574

8 +1

Пазарджик

-2,56ст.

-3,08ст.

-0,72ст.

-6,359

9 -1

Ловеч

-2,12ст.

-3,38ст.

-0,82ст.

-6,320

10 =

Хасково

-2,28ст.

-2,33ст.

-0,91ст.

-5,518

11 +2
Сливен
-1,63ст.
-1,93ст.
-1,09ст.
-4,645
12 -1
София (столица)
-2,14ст.
-2,06ст.
-0,42ст.
-4,620
13 -1
Габрово
-1,66ст.
-1,73ст.
-1,16ст.
-4,545
14 =
Стара Загора
-1,19ст.
-1,78ст.
-1,04ст.
-4,005
15 =
Бургас
-1,34ст.
-2,09ст.
-0,47ст.
-3,897
16 =
Добрич
-1,14ст.
-1,56ст.
0,46ст.
-2,239
17 =
Смолян
-1,00ст.
-1,28ст.
0,25ст.
-2,029
18 =
Търговище
0,42ст.
-0,24ст.
-1,65ст.
-1,471
19 =
Силистра
-0,15ст.
-0,70ст.
-0,42ст.
-1,265
20 =
Враца
-0,24ст.
-0,51ст.
-0,27ст.
-1,027
21 +1
Плевен
-0,75ст.
-0,56ст.
0,94ст.
-0,361
22 -1
Благоевград
-0,27ст.
-0,39ст.
0,39ст.
-0,271
23 =
Разград
-0,48ст.
-0,18ст.
0,63ст.
-0,017
24 +1
Монтана
-0,17ст.
-0,67ст.
1,17ст.
0,329
25 -1
Варна
0,61ст.
0,29ст.
-0,46ст.
0,445
26 =
Кюстендил
-0,17ст.
-0,25ст.
1,47ст.
1,052
27 =
Видин
0,48ст.
-0,10ст.
1,91ст.
2,287
28 =
Кърджали
1,22ст.
0,74ст.
1,18ст.
3,140

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.