Fuelo


Класация по области за 23 юни 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Пловдив

-2,38ст.

-2,79ст.

-1,06ст.

-6,230

2 =

Перник

-2,68ст.

-1,74ст.

-1,58ст.

-5,996

3 =

Русе

-2,04ст.

-2,80ст.

-1,15ст.

-5,992

4 +2

Пазарджик

-2,33ст.

-2,42ст.

-0,57ст.

-5,328

5 =

Велико Търново

-1,54ст.

-2,18ст.

-1,55ст.

-5,274

6 -2

Сливен

-2,27ст.

-2,75ст.

-0,20ст.

-5,218

7 =

София

-1,52ст.

-1,93ст.

-1,32ст.

-4,770

8 +2

Габрово

-1,36ст.

-1,12ст.

-1,13ст.

-3,614

9 -1

Шумен

-0,98ст.

-1,09ст.

-1,53ст.

-3,592

10 -1

Ловеч

-0,82ст.

-1,15ст.

-1,58ст.

-3,543

11 +1
София (столица)
-1,73ст.
-1,37ст.
-0,36ст.
-3,453
12 -1
Хасково
-1,27ст.
-1,10ст.
-1,02ст.
-3,389
13 =
Търговище
0,31ст.
-1,20ст.
-1,68ст.
-2,565
14 =
Стара Загора
-1,11ст.
-0,52ст.
-0,74ст.
-2,376
15 =
Враца
-1,04ст.
-0,71ст.
-0,47ст.
-2,225
16 =
Бургас
-0,53ст.
-1,20ст.
-0,12ст.
-1,853
17 =
Благоевград
-0,29ст.
-0,98ст.
-0,42ст.
-1,690
18 +1
Ямбол
0,52ст.
-0,74ст.
-1,11ст.
-1,328
19 -1
Кюстендил
-0,62ст.
-0,79ст.
0,27ст.
-1,132
20 =
Монтана
0,14ст.
0,00ст.
-0,17ст.
-0,028
21 =
Добрич
0,68ст.
-0,11ст.
0,02ст.
0,591
22 =
Варна
0,77ст.
0,72ст.
-0,46ст.
1,038
23 =
Разград
-0,44ст.
-0,59ст.
2,23ст.
1,209
24 =
Плевен
0,04ст.
0,94ст.
0,64ст.
1,629
25 =
Видин
0,67ст.
1,84ст.
0,18ст.
2,687
26 =
Смолян
0,63ст.
0,89ст.
2,14ст.
3,649
27 =
Кърджали
1,86ст.
1,07ст.
1,46ст.
4,382
28 =
Силистра
2,26ст.
2,03ст.
0,88ст.
5,174

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.