Fuelo


Класация по области за 19 септември 2023г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Пловдив

-3,61ст.

-4,40ст.

-2,69ст.

-10,699

2 =

Пазарджик

-3,59ст.

-3,81ст.

-1,06ст.

-8,462

3 =

Перник

-2,28ст.

-3,09ст.

-2,48ст.

-7,852

4 =

Шумен

-2,49ст.

-2,50ст.

-2,08ст.

-7,068

5 =

Ямбол

-2,33ст.

-2,57ст.

-2,11ст.

-7,007

6 =

Русе

-2,94ст.

-3,36ст.

-0,52ст.

-6,825

7 +1

София

-2,35ст.

-2,76ст.

-1,33ст.

-6,443

8 +1

Ловеч

-2,26ст.

-2,65ст.

-1,07ст.

-5,987

9 -2

Велико Търново

-1,69ст.

-2,42ст.

-1,88ст.

-5,987

10 =

Хасково

-2,06ст.

-2,44ст.

-1,11ст.

-5,607

11 +1
Габрово
-2,09ст.
-2,58ст.
-0,88ст.
-5,542
12 -1
Сливен
-1,88ст.
-2,58ст.
-0,85ст.
-5,305
13 =
Стара Загора
-2,05ст.
-2,27ст.
-0,78ст.
-5,096
14 =
Благоевград
-1,31ст.
-2,26ст.
-1,44ст.
-5,016
15 =
София (столица)
-1,63ст.
-2,41ст.
-0,15ст.
-4,188
16 =
Варна
-0,85ст.
-1,34ст.
-1,43ст.
-3,617
17 =
Враца
-0,47ст.
-1,06ст.
-1,33ст.
-2,860
18 =
Търговище
0,00ст.
-0,98ст.
-1,65ст.
-2,627
19 =
Бургас
-0,78ст.
-2,08ст.
0,36ст.
-2,495
20 +1
Добрич
-0,19ст.
-0,61ст.
0,33ст.
-0,466
21 -1
Кюстендил
-0,43ст.
0,07ст.
0,03ст.
-0,326
22 =
Монтана
0,27ст.
-0,38ст.
0,00ст.
-0,108
23 =
Разград
-0,47ст.
-0,12ст.
1,87ст.
1,290
24 =
Силистра
1,29ст.
0,03ст.
0,12ст.
1,430
25 =
Видин
0,26ст.
1,03ст.
0,27ст.
1,564
26 =
Кърджали
1,45ст.
0,55ст.
1,54ст.
3,541
27 =
Смолян
0,37ст.
0,05ст.
3,16ст.
3,580
28 =
Плевен
1,37ст.
1,42ст.
1,26ст.
4,047

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.