Fuelo


Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Ямбол

-6,49ст.

-7,89ст.

-7,10ст.

-21,475

2 =

Русе

-6,89ст.

-7,49ст.

-4,21ст.

-18,583

3 =

Варна

-5,65ст.

-6,49ст.

-4,83ст.

-16,972

4 =

Добрич

-5,78ст.

-6,72ст.

-3,40ст.

-15,891

5 =

Хасково

-3,18ст.

-4,37ст.

-4,78ст.

-12,320

6 =

Стара Загора

-3,27ст.

-4,23ст.

-3,03ст.

-10,524

7 =

Габрово

-1,94ст.

-1,91ст.

-4,26ст.

-8,101

8 =

Велико Търново

-2,77ст.

-1,75ст.

-3,39ст.

-7,918

9 =

Силистра

-2,55ст.

-2,58ст.

-1,39ст.

-6,520

10 =

Перник

-3,00ст.

-1,67ст.

-1,61ст.

-6,278

11 =
Разград
-0,52ст.
-0,85ст.
-3,00ст.
-4,364
12 =
Сливен
-1,73ст.
-2,47ст.
0,33ст.
-3,874
13 =
Пазарджик
-1,45ст.
-1,00ст.
-1,40ст.
-3,855
14 =
Пловдив
-0,43ст.
-0,97ст.
-2,17ст.
-3,570
15 =
Кюстендил
-1,26ст.
-0,85ст.
-0,72ст.
-2,842
16 =
Смолян
0,21ст.
0,49ст.
-1,82ст.
-1,120
17 =
Търговище
1,32ст.
1,55ст.
-3,45ст.
-0,584
18 =
София (столица)
-0,11ст.
0,02ст.
1,08ст.
0,992
19 =
София
-0,30ст.
0,01ст.
1,38ст.
1,097
20 =
Бургас
0,44ст.
-0,26ст.
1,93ст.
2,109
21 =
Кърджали
2,26ст.
0,56ст.
0,85ст.
3,675
22 =
Шумен
4,19ст.
4,11ст.
-1,48ст.
6,822
23 =
Плевен
1,55ст.
2,07ст.
3,24ст.
6,849
24 =
Враца
2,43ст.
2,18ст.
2,66ст.
7,266
25 =
Ловеч
1,58ст.
1,59ст.
4,50ст.
7,669
26 =
Монтана
2,10ст.
3,42ст.
2,65ст.
8,168
27 =
Видин
2,16ст.
1,44ст.
4,74ст.
8,341
28 =
Благоевград
1,96ст.
2,48ст.
4,07ст.
8,512

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.