Fuelo


Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Шумен

-3,95ст.

-5,43ст.

-4,71ст.

-14,096

2 =

Велико Търново

-3,04ст.

-4,43ст.

-1,69ст.

-9,155

3 =

Пловдив

-2,72ст.

-3,36ст.

-1,90ст.

-7,982

4 =

Габрово

-2,19ст.

-2,61ст.

-1,97ст.

-6,761

5 =

Ямбол

-2,68ст.

-3,05ст.

-1,03ст.

-6,752

6 =

Русе

-2,72ст.

-3,46ст.

-0,57ст.

-6,748

7 =

Перник

-2,07ст.

-2,14ст.

-2,35ст.

-6,565

8 =

Хасково

-2,87ст.

-2,76ст.

-0,68ст.

-6,303

9 =

София (столица)

-2,89ст.

-3,33ст.

0,14ст.

-6,073

10 =

София

-2,55ст.

-2,49ст.

-0,97ст.

-6,009

11 =
Добрич
-2,04ст.
-2,33ст.
-0,37ст.
-4,743
12 =
Ловеч
-1,79ст.
-2,74ст.
0,48ст.
-4,060
13 =
Бургас
-1,01ст.
-2,43ст.
-0,39ст.
-3,835
14 =
Пазарджик
-1,58ст.
-1,92ст.
-0,24ст.
-3,731
15 =
Сливен
-1,35ст.
-1,75ст.
-0,35ст.
-3,450
16 =
Стара Загора
-1,03ст.
-1,72ст.
-0,53ст.
-3,283
17 =
Силистра
-0,55ст.
-1,06ст.
-1,29ст.
-2,898
18 =
Смолян
-1,39ст.
-1,58ст.
0,31ст.
-2,657
19 =
Враца
-0,89ст.
-0,98ст.
-0,79ст.
-2,654
20 =
Търговище
0,23ст.
-0,84ст.
-1,56ст.
-2,169
21 =
Разград
-0,74ст.
-0,61ст.
0,48ст.
-0,859
22 =
Плевен
-0,27ст.
-0,44ст.
2,11ст.
1,402
23 =
Благоевград
0,48ст.
0,43ст.
0,83ст.
1,738
24 =
Видин
0,56ст.
-0,10ст.
1,64ст.
2,088
25 =
Кюстендил
0,31ст.
0,11ст.
1,88ст.
2,292
26 =
Кърджали
1,29ст.
0,16ст.
1,24ст.
2,698
27 =
Варна
1,52ст.
0,91ст.
0,64ст.
3,064
28 =
Монтана
0,82ст.
0,20ст.
3,21ст.
4,232

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.