Fuelo


Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Шумен

-3,27ст.

-3,73ст.

-2,95ст.

-9,953

2 =

Ямбол

-3,12ст.

-3,79ст.

-1,92ст.

-8,829

3 =

Пловдив

-3,33ст.

-3,05ст.

-1,87ст.

-8,245

4 =

Перник

-2,38ст.

-2,45ст.

-2,23ст.

-7,060

5 =

Пазарджик

-3,71ст.

-2,05ст.

-0,70ст.

-6,464

6 =

Русе

-2,46ст.

-3,10ст.

-0,82ст.

-6,371

7 =

София

-2,68ст.

-1,70ст.

-1,44ст.

-5,819

8 =

Стара Загора

-2,59ст.

-2,36ст.

-0,84ст.

-5,796

9 =

Велико Търново

-2,22ст.

-2,31ст.

-0,81ст.

-5,337

10 =

Сливен

-2,00ст.

-1,27ст.

-1,72ст.

-4,985

11 =
Габрово
-1,34ст.
-1,03ст.
-1,23ст.
-3,601
12 =
Благоевград
-1,20ст.
-0,67ст.
-0,72ст.
-2,591
13 =
София (столица)
-1,96ст.
-1,39ст.
0,82ст.
-2,531
14 =
Бургас
-0,53ст.
-1,33ст.
-0,26ст.
-2,120
15 =
Хасково
-0,94ст.
-1,09ст.
0,05ст.
-1,989
16 =
Варна
-1,16ст.
0,25ст.
-0,91ст.
-1,828
17 =
Ловеч
-0,07ст.
-0,43ст.
-0,39ст.
-0,884
18 =
Враца
-0,39ст.
0,04ст.
-0,08ст.
-0,433
19 =
Видин
-0,59ст.
-0,45ст.
1,41ст.
0,365
20 =
Кюстендил
-0,10ст.
1,00ст.
0,36ст.
1,264
21 =
Монтана
0,38ст.
1,35ст.
0,17ст.
1,896
22 =
Силистра
1,35ст.
-0,18ст.
0,76ст.
1,936
23 =
Търговище
1,89ст.
1,67ст.
-1,32ст.
2,231
24 =
Плевен
-0,35ст.
1,48ст.
1,91ст.
3,038
25 =
Разград
0,62ст.
1,29ст.
2,06ст.
3,969
26 =
Добрич
2,47ст.
0,89ст.
1,98ст.
5,340
27 =
Смолян
2,19ст.
0,84ст.
3,00ст.
6,027
28 =
Кърджали
2,95ст.
1,59ст.
1,49ст.
6,029

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.