Fuelo


-25 ст -25 ст

Държавна отстъпка от 25 ст. на литър бензин, дизел и пропан-бутан и на кг метан

Gültig für jeder

Tage noch übrig 90 Tage (bis 31.12.2022г.)

Важи в 0 бензиностанции

Aktion -25 ст organisiert von Република България und die offizielle Bedingungen können sie hier lesen hier .

Wichtig: Само за физически лица

Beschreibung der Aktion:
Компенсация (отстъпка) от 25 стотинки на всеки литър/килограм бензин А95, дизел, природен газ (метан) или пропан-бутан (втечнен нефтен газ - LPG) ще се предоставя на крайните потребители - физически лица от бензиностанциите, газстанциите или метанстанциите, които са съгласни да я дават. Отстъпката е предвидена със Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗИД на ЗДБРБ) за 2022 г. Тя ще се прилага само в обектите, които са съгласни да я дават, поради което е препоръчително потребителите да попитат в обекта, преди да заредят резервоарите си.

Няма ограничение в количеството гориво и броя на зарежданията.

Bedingungen:
Кой може да ползва компенсацията

От компенсацията може да се възползват само физически лица, собственици или ползватели на следните превозни средства:
- леки автомобили - категорията М1
- дву- или триколесни мотопеди или мотоциклети от категория L.

Важно условие за ползване на отстъпката е гражданите да представят регистрационния талон на превозното средство, което зареждат с гориво. Физическо лице, което е ползвало компенсация при зареждането на гориво няма право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС за начислен данък върху добавената стойност.


За какво гориво може да се ползва отстъпката

Компенсацията се предоставя при зареждане на следните видове гориво с най-ниската продажна цена в конкретния обект:
- бензин А95;
- газьол (дизелово гориво) ;
- пропан-бутан (втечнен нефтен газ (LPG);
- природен газ. (метан)

Offizielle Seite: https://nra.bg/wps/portal/nra/kontrol/targoviya s goriva/Polzvane-na-otstupka-pri-zarejdne-na-gorivo-prez-2022