Fuelo


В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за надзор на Северната скоростна тангента

  • 29 март 2013 15:14

На 1.04.2013 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга, във връзка с проектиране и строителство на обект: Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540“. Отварянето на офертите е от 11:00 часа, в зала 605 в сградата на АПИ.


« Към всички новини