Fuelo


Актуална пътна обстановка

Коевци (2)

Път ІІІ-403 Коевци-Сухиндол в област Велико Търново е отворен за МПС до 12 тона

  • 17 януари 2017 09:10 (вторник)

Път ІІІ-403 Коевци-Сухиндол в област Велико Търново е отворен за МПС до 12 тона.


III-403 , Коевци , Сухиндол , област Велико Търново

Ограничено е движението на път ІІІ-403 Коевци-Павликени за всякакви МПС поради силен вятър водещ до снегонавявния.

  • 12 януари 2017 18:59 (четвъртък)

Ограничено е движението на всички автомобили по път ІІІ-403 Коевци  - Павликени  поради силен вятър и снегонавявания.


III-403 , Коевци , Павликени , сняг

Съобщенията са на Агенция "Пътна инфраструктура"