FueloДържава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,30 лв. +0.00 2,22 лв. +0.00 0,71 лв. +0.00
Андора 2,02 лв. +0.00 1,78 лв. +0,02
Армения 1,17 лв. +0.00 1,10 лв. +0.00 0,49 лв. +0.00
Австрия eu 2,15 лв. +0,01 2,10 лв. +0,01 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,14 лв. +0,01 1,14 лв. +0,01 0,60 лв. +0,01
Белгия eu 2,66 лв. -0,01 2,72 лв. +0,01 1,10 лв. +0,02
Босна и Херцеговина 1,86 лв. -0,01 1,83 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
България eu 1,86 лв. +0,01 1,86 лв. +0,01 0,93 лв. +0,01
Хърватия eu 2,39 лв. +0,01 2,34 лв. +0,03 1,23 лв. +0,04
Кипър eu 2,11 лв. -0,01 2,18 лв. -0,01
Чехия eu 2,08 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00 0,95 лв. +0.00
Дания eu 2,79 лв. -0,01 2,43 лв. +0.00
Естония eu 2,47 лв. +0,02 2,15 лв. +0,03 1,19 лв. -0,01
Финландия eu 2,94 лв. +0,01 2,73 лв. +0,02
Франция eu 2,79 лв. +0,01 2,58 лв. +0.00 1,68 лв. +0.00
Грузия 1,15 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00 0,64 лв. +0.00
Германия eu 2,70 лв. +0,01 2,43 лв. +0.00 1,23 лв. +0,03
Гърция eu 2,85 лв. +0.00 2,37 лв. +0,01 1,55 лв. +0.00
Унгария eu 2,09 лв. +0,03 2,17 лв. +0,02 1,29 лв. +0.00
Исландия 2,63 лв. -0,01 2,55 лв. -0,01
Ирландия eu 2,51 лв. +0,01 2,32 лв. +0,01 1,35 лв. +0.00
Италия eu 2,91 лв. +0.00 2,67 лв. +0.00 1,20 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,33 лв. +0,01 2,09 лв. +0,01 1,04 лв. -0,01
Литва eu 2,15 лв. +0,01 1,99 лв. +0,03 1,04 лв. +0,03
Люксембург eu 2,29 лв. +0,01 2,09 лв. +0,01 1,12 лв. +0,02
Северна Македония 1,99 лв. +0,01 1,72 лв. +0,01 1,00 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. -0,01 2,36 лв. -0,01
Молдова 1,58 лв. +0,02 1,33 лв. +0,02 0,95 лв. +0,03
Черна гора 2,21 лв. +0.00 1,99 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,32 лв. +0,01 2,67 лв. +0,01 1,50 лв. +0,01
Норвегия 3,05 лв. -0,01 2,83 лв. -0,01 1,38 лв. +0.00
Полша eu 1,99 лв. +0.00 1,98 лв. +0.00 0,93 лв. +0,01
Португалия eu 2,98 лв. +0,01 2,63 лв. +0.00 1,34 лв. -0,01
Румъния eu 1,91 лв. +0,01 1,94 лв. +0,01 0,99 лв. -0,01
Русия 1,04 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00 0,54 лв. +0.00
Сърбия 2,27 лв. +0.00 2,40 лв. -0,01 1,28 лв. +0.00
Словакия eu 2,37 лв. +0.00 2,10 лв. +0.00 1,05 лв. -0,01
Словения eu 2,05 лв. +0,02 2,16 лв. +0,01 1,26 лв. +0,04
Испания eu 2,38 лв. +0.00 2,15 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Швеция eu 2,81 лв. +0.00 2,91 лв. +0.00 2,06 лв. -0,03
Швейцария 2,62 лв. +0.00 2,78 лв. +0.00 1,57 лв. +0.00
Турция 1,56 лв. -0,01 1,43 лв. +0.00 0,87 лв. -0,01
САЩ 0,99 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00
Украйна 1,45 лв. +0.00 1,42 лв. +0.00 0,73 лв. +0,01
Великобритания eu 2,69 лв. +0,01 2,76 лв. +0,01 1,25 лв. +0.00