Fuelo


област Slovenske Konjice, Словения

в област Slovenske Konjice може да заредите в следните населени места:

Slovenske Konjice(6) Loče(1)

Гориво/Цена Бензин A95 Дизел Пропан Бутан Бензин A98 Метан
средна за страната 1,563 €/л 1,564 €/л 0,862 €/л 1,810 €/л 1,144 €/кг
Средна за Slovenske Konjice 1,585 €/л 1,589 €/л 0,876 €/л 1,74 €/л 1,170 €/кг