FueloДържава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,70 лв. +0.00 2,65 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Алжир 0,33 лв. +0.00 0,20 лв. +0.00 0,13 лв. +0.00
Андора 2,41 лв. +0.00 2,10 лв. +0.00
Армения 1,79 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Австрия eu 2,49 лв. +0.00 2,44 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Беларус 1,18 лв. +0.00 1,18 лв. +0.00 0,65 лв. +0.00
Белгия eu 2,93 лв. +0.00 3,15 лв. +0.00 1,22 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,71 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
България eu 2,29 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Хърватия eu 2,82 лв. +0.00 2,74 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Кипър eu 2,42 лв. +0.00 2,43 лв. +0.00
Чехия eu 2,59 лв. +0.00 2,49 лв. +0.00 1,15 лв. +0.00
Дания eu 2,96 лв. +0.00 2,70 лв. +0.00
Египет 0,72 лв. +0.00 0,52 лв. +0.00
Естония eu 2,68 лв. +0.00 2,72 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 3,04 лв. +0.00 2,87 лв. +0.00
Франция eu 3,04 лв. +0.00 3,00 лв. +0.00 1,68 лв. +0.00
Грузия 1,26 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00
Германия eu 3,03 лв. +0.00 2,74 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00
Гърция eu 3,50 лв. +0.00 3,07 лв. +0.00 1,76 лв. +0.00
Унгария eu 2,40 лв. +0.00 2,61 лв. +0.00 1,50 лв. +0.00
Исландия 3,40 лв. +0.00 3,37 лв. -0,01
Ирландия eu 2,93 лв. +0.00 2,78 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Израел 3,17 лв. +0.00 3,87 лв. +0.00 1,54 лв. +0.00
Италия eu 3,33 лв. +0.00 3,12 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Йордания 2,30 лв. +0,01 1,32 лв. +0,01
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,37 лв. +0.00 0,62 лв. +0.00
Латвия eu 2,60 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00
Ливан 3,21 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00 1,91 лв. +0.00
Либия 0,24 лв. +0.00 0,18 лв. +0.00
Литва eu 2,41 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00 1,21 лв. +0.00
Люксембург eu 2,42 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Македония 2,01 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,88 лв. +0.00
Малта eu 2,66 лв. +0.00 2,41 лв. +0.00
Молдова 1,77 лв. +0.00 1,58 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Черна гора 2,70 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 2,07 лв. +0.00 1,87 лв. +0.00
Холандия eu 3,42 лв. +0.00 2,94 лв. +0.00 1,84 лв. +0.00
Норвегия 3,49 лв. +0.00 3,34 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Полша eu 2,29 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Португалия eu 3,22 лв. +0.00 2,95 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Румъния eu 2,42 лв. +0.00 2,47 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Русия 1,19 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00 0,68 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,41 лв. +0.00 0,34 лв. +0.00
Сърбия 2,53 лв. +0.00 2,69 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00
Словакия eu 2,29 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00 0,90 лв. +0.00
Словения eu 2,64 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,62 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,42 лв. +0.00
Швеция eu 3,03 лв. +0.00 3,19 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00
Швейцария 2,79 лв. +0,01 2,88 лв. +0,01 1,46 лв. +0.00
Тунис 0,94 лв. +0.00 0,70 лв. +0.00
Турция 1,68 лв. +0.00 1,53 лв. +0.00 0,48 лв. +0.00
САЩ 1,26 лв. +0.00 1,45 лв. +0.00
Украйна 1,80 лв. +0.00 1,65 лв. +0.00 0,82 лв. +0.00
Великобритания eu 2,88 лв. +0,01 2,99 лв. +0,01 1,48 лв. +0.00

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ