FueloДържава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,22 лв. +0,02 3,32 лв. +0,03 1,33 лв. +0,01
Андора 2,87 лв. +0,02 2,79 лв. +0,02
Армения 1,94 лв. +0.00 1,80 лв. +0.00 0,99 лв. +0.00
Австрия eu 3,06 лв. +0,02 3,16 лв. +0,02 2,50 лв. +0.00
Беларус 1,65 лв. +0,01 1,65 лв. +0,01 0,88 лв. +0,01
Белгия eu 3,31 лв. +0,03 3,39 лв. +0,01 1,41 лв. +0,01
Босна и Херцеговина 2,67 лв. +0,01 2,75 лв. +0,02 1,50 лв. +0,01
България eu 2,56 лв. +0.00 2,79 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Хърватия eu 2,81 лв. +0,02 2,90 лв. +0,02 1,89 лв. +0,02
Кипър eu 2,74 лв. +0,02 3,04 лв. +0,02
Чехия eu 3,07 лв. +0,01 2,97 лв. +0,02 1,36 лв. +0,01
Дания eu 3,78 лв. +0,02 3,42 лв. +0,03
Естония eu 3,39 лв. +0,02 3,33 лв. +0,02 1,40 лв. +0,01
Финландия eu 3,78 лв. +0,03 3,84 лв. +0,02
Франция eu 3,71 лв. +0,02 3,57 лв. +0,03 1,96 лв. +0,01
Грузия 2,00 лв. +0.00 2,60 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Германия eu 3,54 лв. +0,02 3,45 лв. +0,02 2,13 лв. +0,02
Гърция eu 3,72 лв. +0,03 3,33 лв. +0,02 1,98 лв. +0,02
Унгария eu 3,10 лв. +0,02 3,14 лв. +0,02 1,86 лв. +0,02
Исландия 4,07 лв. +0,02 4,15 лв. +0,03
Ирландия eu 3,14 лв. +0,02 3,23 лв. +0,02 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,63 лв. +0,02 3,55 лв. +0,03 1,58 лв. +0,01
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,18 лв. +0,02 3,17 лв. +0,02 1,55 лв. +0.00
Литва eu 2,95 лв. +0,02 3,02 лв. +0,02 1,11 лв. +0,01
Люксембург eu 3,02 лв. +0,02 3,00 лв. +0,02 1,53 лв. +0,01
Северна Македония 2,57 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00
Малта eu 2,63 лв. +0,02 2,37 лв. +0,02
Молдова 2,41 лв. +0,01 2,14 лв. +0,01 1,60 лв. +0,01
Черна гора 3,03 лв. +0.00 2,89 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,72 лв. +0,03 3,38 лв. +0,02 1,92 лв. +0,01
Норвегия 3,95 лв. +0,02 3,62 лв. +0,03 2,46 лв. +0.00
Полша eu 2,79 лв. +0,02 2,95 лв. +0,02 1,31 лв. +0.00
Португалия eu 3,30 лв. +0,02 3,04 лв. +0,02 1,77 лв. +0,01
Румъния eu 2,60 лв. +0,01 2,87 лв. +0,02 1,46 лв. +0,01
Русия 1,24 лв. +0,01 1,40 лв. +0,01 0,49 лв. +0.00
Сърбия 2,91 лв. +0,02 3,22 лв. +0,03 1,71 лв. +0,01
Словакия eu 3,01 лв. +0,02 3,01 лв. +0,02 1,54 лв. +0,01
Словения eu 2,67 лв. +0,02 2,93 лв. +0,02 1,83 лв. +0,01
Испания eu 3,18 лв. +0,02 3,06 лв. +0,01 1,93 лв. +0,01
Швеция eu 3,48 лв. +0,02 4,01 лв. +0,03 2,52 лв. +0,04
Швейцария 3,59 лв. +0,02 3,94 лв. +0,03 2,16 лв. +0,02
Турция 1,99 лв. +0,02 1,99 лв. +0,01 1,15 лв. +0,01
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,35 лв. +0,01 2,44 лв. +0,02 1,15 лв. +0,01
Великобритания eu 3,29 лв. +0,02 3,96 лв. +0,02 1,71 лв. +0,01