FueloДържава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,53 лв. +0.00 3,79 лв. -0,01 1,28 лв. +0.00
Андора 3,28 лв. -0,01 3,20 лв. -0,01
Армения 2,32 лв. +0.00 2,18 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Австрия eu 3,69 лв. -0,01 3,79 лв. -0,01 2,44 лв. +0.00
Беларус 1,74 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00 0,99 лв. +0.00
Белгия eu 3,67 лв. +0.00 3,90 лв. -0,01 1,45 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 3,13 лв. -0,01 3,26 лв. +0.00 1,66 лв. -0,01
България eu 3,29 лв. +0.00 3,42 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Хърватия eu 3,08 лв. -0,01 3,54 лв. -0,01 1,92 лв. -0,01
Кипър eu 3,38 лв. -0,01 3,70 лв. -0,01
Чехия eu 3,43 лв. -0,01 3,53 лв. -0,01 1,52 лв. +0.00
Дания eu 4,12 лв. +0.00 3,93 лв. -0,01
Естония eu 3,76 лв. +0.00 3,63 лв. +0.00 1,53 лв. -0,01
Финландия eu 4,29 лв. -0,01 4,25 лв. -0,01
Франция eu 3,58 лв. -0,01 3,69 лв. -0,01 1,69 лв. -0,01
Грузия 2,63 лв. +0.00 2,96 лв. +0.00 1,59 лв. +0.00
Германия eu 3,59 лв. -0,01 3,86 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Гърция eu 4,17 лв. +0.00 3,69 лв. +0.00 1,96 лв. -0,01
Унгария eu 3,09 лв. -0,01 3,26 лв. +0.00 1,97 лв. +0.00
Исландия 4,58 лв. -0,01 4,56 лв. -0,01
Ирландия eu 3,71 лв. -0,01 3,77 лв. -0,01 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,58 лв. +0.00 3,56 лв. -0,01 1,59 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 3,65 лв. +0.00 3,65 лв. -0,01 1,58 лв. +0.00
Литва eu 3,47 лв. -0,01 3,51 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Люксембург eu 3,33 лв. -0,01 3,49 лв. -0,01 1,43 лв. +0.00
Северна Македония 2,84 лв. +0.00 2,87 лв. -0,01 1,63 лв. -0,01
Малта eu 2,62 лв. -0,01 2,37 лв. -0,01
Молдова 2,71 лв. -0,01 2,67 лв. +0.00 1,66 лв. -0,01
Черна гора 3,08 лв. +0.00 3,20 лв. +0.00 1,82 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,11 лв. -0,01 3,69 лв. +0.00 1,92 лв. -0,01
Норвегия 4,41 лв. -0,01 4,33 лв. -0,01 2,74 лв. +0.00
Полша eu 2,89 лв. +0.00 3,07 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Португалия eu 3,70 лв. -0,01 3,63 лв. -0,01 1,84 лв. -0,01
Румъния eu 3,17 лв. +0.00 3,45 лв. -0,01 1,61 лв. +0.00
Русия 1,54 лв. -0,01 1,60 лв. -0,01 0,61 лв. +0.00
Сърбия 3,05 лв. -0,01 3,45 лв. -0,01 1,91 лв. +0.00
Словакия eu 3,53 лв. -0,01 3,59 лв. +0.00 1,73 лв. -0,01
Словения eu 3,06 лв. +0.00 3,37 лв. -0,01 1,96 лв. +0.00
Испания eu 3,64 лв. -0,01 3,66 лв. -0,01 2,04 лв. -0,01
Швеция eu 3,73 лв. +0.00 4,41 лв. -0,01 2,55 лв. -0,01
Швейцария 4,20 лв. -0,01 4,53 лв. -0,01 2,06 лв. +0.00
Турция 2,35 лв. +0.00 2,62 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
САЩ 2,06 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00
Украйна 2,47 лв. +0.00 2,70 лв. -0,01 1,46 лв. +0.00
Великобритания eu 4,10 лв. -0,01 4,35 лв. -0,01 1,75 лв. -0,01