FueloДържава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,58 лв. +0.00 2,54 лв. +0.00 0,91 лв. +0.00
Андора 2,44 лв. +0.00 2,08 лв. +0.00
Армения 1,60 лв. +0.00 1,53 лв. +0.00 0,68 лв. +0.00
Австрия eu 2,58 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,39 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00 0,74 лв. +0.00
Белгия eu 3,10 лв. +0.00 3,12 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,28 лв. +0.00 2,17 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
България eu 2,27 лв. +0.00 2,27 лв. +0.00 1,18 лв. +0.00
Хърватия eu 2,85 лв. +0.00 2,75 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Кипър eu 2,55 лв. +0.00 2,59 лв. +0.00
Чехия eu 2,60 лв. +0.00 2,43 лв. +0.00 1,15 лв. +0.00
Дания eu 3,26 лв. +0.00 2,85 лв. +0.00
Естония eu 2,85 лв. +0.00 2,43 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00
Финландия eu 3,39 лв. +0.00 3,02 лв. +0.00
Франция eu 3,13 лв. +0.00 2,90 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00
Грузия 1,64 лв. +0.00 1,53 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Германия eu 3,10 лв. +0.00 2,77 лв. +0.00 1,44 лв. +0.00
Гърция eu 3,34 лв. +0.00 2,76 лв. +0.00 1,75 лв. +0.00
Унгария eu 2,52 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00 1,54 лв. +0.00
Исландия 3,08 лв. +0.00 2,91 лв. +0.00
Ирландия eu 3,02 лв. +0.00 2,80 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Италия eu 3,32 лв. +0.00 3,03 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,52 лв. +0.00 2,30 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Литва eu 2,55 лв. +0.00 2,33 лв. +0.00 1,34 лв. +0.00
Люксембург eu 2,68 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00 1,34 лв. +0.00
Северна Македония 2,32 лв. +0.00 1,97 лв. +0.00 1,24 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00
Молдова 1,97 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00 1,22 лв. +0.00
Черна гора 2,72 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,78 лв. +0.00 3,06 лв. +0.00 1,76 лв. +0.00
Норвегия 3,36 лв. +0.00 3,10 лв. -0,01 1,59 лв. +0.00
Полша eu 2,46 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00 1,20 лв. +0.00
Португалия eu 3,37 лв. +0.00 2,98 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Румъния eu 2,16 лв. +0.00 2,13 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Русия 1,15 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00 0,69 лв. +0.00
Сърбия 2,69 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Словакия eu 2,78 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Словения eu 2,49 лв. +0.00 2,58 лв. +0.00 1,46 лв. +0.00
Испания eu 2,80 лв. +0.00 2,51 лв. +0.00 1,53 лв. +0.00
Швеция eu 3,20 лв. +0.00 3,47 лв. +0.00 2,30 лв. +0.00
Швейцария 3,03 лв. +0.00 3,09 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00
Турция 1,49 лв. +0.00 1,40 лв. +0.00 0,98 лв. +0.00
САЩ 1,40 лв. +0.00 1,49 лв. +0.00
Украйна 1,89 лв. +0.00 1,78 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Великобритания eu 3,08 лв. +0.00 3,13 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00