FueloДържава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,56 лв. +0,02 3,56 лв. +0,02 1,11 лв. +0.00
Андора 2,80 лв. +0,01 2,64 лв. +0,01
Армения 2,45 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00 0,46 лв. +0.00
Австрия eu 3,12 лв. +0,02 3,07 лв. +0,02 2,19 лв. +0.00
Беларус 1,36 лв. +0,01 1,36 лв. +0,01 0,70 лв. +0,01
Белгия eu 3,32 лв. +0,01 3,35 лв. +0,02 1,28 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,68 лв. +0,02 2,57 лв. +0,02 1,26 лв. +0,01
България eu 2,64 лв. +0.00 2,62 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Хърватия eu 2,97 лв. +0,02 2,86 лв. +0,01 1,46 лв. +0,01
Кипър eu 2,96 лв. +0,02 3,01 лв. +0,01
Чехия eu 3,08 лв. +0,02 2,97 лв. +0,01 1,35 лв. +0,01
Дания eu 3,86 лв. +0,02 3,41 лв. +0,02
Естония eu 3,43 лв. +0,02 3,04 лв. +0,02 1,33 лв. +0,01
Финландия eu 3,63 лв. +0,02 3,42 лв. +0,02
Франция eu 3,58 лв. +0,02 3,31 лв. +0,02 1,95 лв. +0,01
Грузия 2,13 лв. +0.00 2,14 лв. +0.00 1,15 лв. +0.00
Германия eu 3,54 лв. +0,02 3,24 лв. +0,02 2,03 лв. +0,01
Гърция eu 3,68 лв. +0,02 3,17 лв. +0,02 1,65 лв. +0,01
Унгария eu 2,94 лв. +0,01 2,98 лв. +0,02 1,72 лв. +0,01
Исландия 3,99 лв. +0,02 4,03 лв. +0,02
Ирландия eu 3,52 лв. +0,02 3,35 лв. +0,02 1,88 лв. +0.00
Италия eu 3,63 лв. +0,02 3,33 лв. +0,01 1,39 лв. +0.00
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,24 лв. +0,02 3,06 лв. +0,02 1,36 лв. +0,01
Литва eu 3,00 лв. +0,02 2,85 лв. +0,02 1,46 лв. +0,01
Люксембург eu 3,06 лв. +0,02 2,86 лв. +0,02 1,32 лв. +0,01
Северна Македония 2,55 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00 1,50 лв. +0.00
Малта eu 2,63 лв. +0,01 2,38 лв. +0,02
Молдова 2,51 лв. +0,01 2,11 лв. +0,01 1,44 лв. +0.00
Черна гора 3,01 лв. +0.00 2,76 лв. +0.00 1,58 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,10 лв. +0,02 3,50 лв. +0,01 1,72 лв. +0,01
Норвегия 3,77 лв. +0,02 3,41 лв. +0,02 2,39 лв. +0.00
Полша eu 2,95 лв. +0,02 2,95 лв. +0,02 1,22 лв. +0,01
Португалия eu 3,38 лв. +0,02 3,06 лв. +0,02 1,69 лв. +0.00
Румъния eu 2,72 лв. +0,02 2,75 лв. +0,02 1,30 лв. +0.00
Русия 1,15 лв. +0,01 1,35 лв. +0,01 0,58 лв. +0.00
Сърбия 3,17 лв. +0,02 3,34 лв. +0,02 1,64 лв. +0.00
Словакия eu 3,15 лв. +0,02 2,93 лв. +0,02 1,35 лв. +0,01
Словения eu 2,89 лв. +0,01 2,87 лв. +0,01 1,63 лв. +0,01
Испания eu 3,16 лв. +0,02 2,84 лв. +0,02 1,85 лв. +0,01
Швеция eu 3,18 лв. +0,02 3,11 лв. +0,01 2,40 лв. +0,03
Швейцария 3,80 лв. +0,02 3,89 лв. +0,02 2,08 лв. +0,02
Турция 2,27 лв. +0,01 2,25 лв. +0,01 1,13 лв. +0.00
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,58 лв. +0,02 2,42 лв. +0,02 1,21 лв. +0.00
Великобритания eu 3,41 лв. +0,01 3,62 лв. +0,02 1,95 лв. +0,01