FueloДържава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,77 лв. +0,01 2,72 лв. +0,01 1,03 лв. +0.00
Андора 2,69 лв. +0.00 2,40 лв. +0.00
Армения 1,86 лв. +0.00 1,76 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
Австрия eu 2,80 лв. +0.00 2,78 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,40 лв. +0.00 1,40 лв. +0.00 0,81 лв. +0.00
Белгия eu 3,38 лв. +0,01 3,49 лв. +0,02 1,53 лв. +0,02
Босна и Херцеговина 2,39 лв. -0,01 2,38 лв. +0.00 1,45 лв. +0.00
България eu 2,46 лв. +0,01 2,53 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00
Хърватия eu 2,94 лв. +0.00 2,98 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00
Кипър eu 2,65 лв. +0.00 2,81 лв. +0.00
Чехия eu 2,88 лв. +0.00 2,78 лв. -0,01 1,35 лв. +0.00
Дания eu 3,53 лв. +0.00 3,14 лв. +0.00
Естония eu 3,06 лв. +0.00 2,73 лв. +0,01 1,55 лв. +0.00
Финландия eu 3,75 лв. -0,01 3,58 лв. -0,01
Франция eu 3,42 лв. +0,01 3,30 лв. +0.00 1,81 лв. +0.00
Грузия 1,81 лв. +0,01 1,76 лв. +0.00 1,09 лв. +0.00
Германия eu 3,37 лв. -0,01 3,19 лв. -0,01 1,79 лв. +0,01
Гърция eu 3,54 лв. +0.00 3,04 лв. +0.00 2,03 лв. +0.00
Унгария eu 2,62 лв. +0.00 2,62 лв. +0.00 1,78 лв. +0.00
Исландия 3,48 лв. +0.00 3,36 лв. +0.00
Ирландия eu 3,30 лв. +0.00 3,10 лв. +0.00 1,49 лв. +0.00
Италия eu 3,55 лв. +0.00 3,30 лв. +0.00 1,59 лв. +0.00
Косово 3,48 лв. +0.00 3,22 лв. +0.00
Латвия eu 2,99 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00 1,55 лв. +0.00
Литва eu 2,84 лв. -0,01 2,73 лв. +0,01 1,31 лв. -0,01
Люксембург eu 2,96 лв. +0,02 2,83 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Северна Македония 2,50 лв. +0.00 2,26 лв. +0.00 1,44 лв. +0.00
Малта eu 2,64 лв. +0.00 2,39 лв. +0,01
Молдова 2,19 лв. +0.00 1,90 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Черна гора 2,78 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,99 лв. +0,01 3,33 лв. +0,01 2,01 лв. +0.00
Норвегия 3,86 лв. +0,04 3,61 лв. +0,03 2,29 лв. +0,04
Полша eu 2,49 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Португалия eu 3,53 лв. +0.00 3,28 лв. +0.00 1,65 лв. +0.00
Румъния eu 2,58 лв. +0.00 2,56 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00
Русия 1,17 лв. +0.00 1,21 лв. -0,01 0,63 лв. +0.00
Сърбия 2,84 лв. +0,01 2,98 лв. +0.00 1,57 лв. +0.00
Словакия eu 2,97 лв. +0,02 2,78 лв. +0,01 1,40 лв. +0.00
Словения eu 2,76 лв. +0.00 2,81 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00
Испания eu 3,01 лв. +0.00 2,78 лв. +0.00 1,68 лв. +0.00
Швеция eu 3,50 лв. +0,01 3,96 лв. +0.00 2,32 лв. +0,01
Швейцария 3,33 лв. +0.00 3,43 лв. -0,01 1,91 лв. +0.00
Турция 1,82 лв. +0.00 1,85 лв. +0,01 1,20 лв. +0.00
САЩ 1,54 лв. +0.00 1,75 лв. +0.00
Украйна 1,98 лв. +0,01 1,93 лв. +0,01 1,16 лв. +0.00
Великобритания eu 3,42 лв. +0,01 3,51 лв. +0,01 1,65 лв. +0,01