FueloДържава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,66 лв. -0,02 2,61 лв. -0,02 1,11 лв. -0,01
Алжир 0,33 лв. +0.00 0,20 лв. +0.00 0,13 лв. +0.00
Андора 2,37 лв. +0.00 2,08 лв. +0.00
Армения 1,78 лв. -0,01 1,67 лв. -0,01
Австрия eu 2,42 лв. +0.00 2,32 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Беларус 1,15 лв. -0,01 1,15 лв. -0,01 0,63 лв. +0.00
Белгия eu 2,95 лв. +0.00 2,97 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,71 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
България eu 2,26 лв. +0.00 2,28 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Хърватия eu 2,48 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Кипър eu 2,42 лв. +0.00 2,43 лв. +0.00
Чехия eu 2,42 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00 1,04 лв. +0.00
Дания eu 3,30 лв. +0.00 2,91 лв. +0.00
Египет 0,71 лв. +0.00 0,52 лв. +0.00
Естония eu 2,60 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 3,08 лв. +0.00 2,78 лв. +0.00
Франция eu 3,02 лв. +0.00 2,88 лв. +0.00 1,62 лв. +0.00
Грузия 1,37 лв. -0,01 1,33 лв. -0,01
Германия eu 2,89 лв. +0.00 2,56 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Гърция eu 3,32 лв. +0.00 2,93 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Унгария eu 2,38 лв. +0,01 2,43 лв. +0,02 1,35 лв. +0,01
Исландия 3,53 лв. +0,01 3,41 лв. +0,02
Ирландия eu 2,85 лв. +0.00 2,66 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Израел 3,16 лв. -0,02 3,80 лв. -0,03 1,48 лв. -0,01
Италия eu 3,29 лв. +0.00 3,04 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Йордания 2,26 лв. -0,02 1,30 лв. -0,01
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,36 лв. +0.00 0,61 лв. +0.00
Латвия eu 2,52 лв. +0.00 2,35 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Ливан 3,17 лв. -0,02 2,24 лв. -0,02 1,72 лв. -0,01
Либия 0,25 лв. +0.00 0,19 лв. +0.00
Литва eu 2,11 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00 1,04 лв. +0.00
Люксембург eu 2,46 лв. +0.00 2,19 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Македония 2,00 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,87 лв. +0.00
Малта eu 2,56 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00
Молдова 1,76 лв. -0,02 1,57 лв. -0,01 1,05 лв. -0,01
Черна гора 2,41 лв. +0.00 2,17 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 2,03 лв. -0,01 1,78 лв. -0,01
Холандия eu 3,43 лв. +0.00 2,83 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00
Норвегия 3,41 лв. +0.00 3,21 лв. +0.00 1,65 лв. +0.00
Полша eu 2,24 лв. +0,01 2,22 лв. +0,01 0,91 лв. +0.00
Португалия eu 3,22 лв. +0.00 2,81 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Румъния eu 2,30 лв. +0.00 2,35 лв. +0.00 0,99 лв. +0.00
Русия 1,21 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00 0,57 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,40 лв. +0.00 0,34 лв. +0.00
Сърбия 2,35 лв. +0.00 2,47 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Словакия eu 2,29 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00 0,90 лв. +0.00
Словения eu 2,46 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,58 лв. +0.00 2,42 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Швеция eu 2,50 лв. +0.00 2,46 лв. +0,01 1,71 лв. +0,01
Швейцария 2,70 лв. -0,01 2,75 лв. -0,01 1,44 лв. +0.00
Тунис 1,02 лв. +0.00 0,76 лв. +0.00
Турция 2,00 лв. +0,01 1,82 лв. +0,01 0,58 лв. +0.00
САЩ 1,24 лв. -0,01 1,37 лв. -0,01
Украйна 1,94 лв. -0,01 1,78 лв. -0,01 0,83 лв. +0.00
Великобритания eu 2,82 лв. -0,01 2,91 лв. -0,01 1,37 лв. +0.00

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ