Fuelo


Класация по области за 21 октомври 2017г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Русе

-7,53ст.

-7,92ст.

-4,71ст.

-20,159

2 =

Варна

-6,58ст.

-6,53ст.

-4,85ст.

-17,951

3 =

Велико Търново

-6,63ст.

-6,54ст.

-3,46ст.

-16,621

4 =

Ямбол

-5,09ст.

-5,92ст.

-4,00ст.

-15,002

5 =

Добрич

-4,82ст.

-5,42ст.

-3,79ст.

-14,027

6 =

Габрово

-4,84ст.

-3,78ст.

-4,67ст.

-13,287

7 =

Стара Загора

-4,43ст.

-4,77ст.

-2,52ст.

-11,710

8 =

Сливен

-3,21ст.

-4,52ст.

-3,79ст.

-11,529

9 =

Силистра

-3,29ст.

-3,39ст.

-2,17ст.

-8,851

10 =

Разград

-3,48ст.

-2,97ст.

-2,16ст.

-8,615

11 =
Пловдив
-1,26ст.
-2,35ст.
-4,69ст.
-8,291
12 =
Хасково
-1,83ст.
-3,42ст.
-1,78ст.
-7,029
13 =
Пазарджик
-2,18ст.
-1,66ст.
-2,53ст.
-6,365
14 =
Търговище
0,35ст.
1,35ст.
-3,68ст.
-1,972
15 =
Смолян
0,24ст.
0,08ст.
-1,79ст.
-1,474
16 =
София
-0,38ст.
0,04ст.
0,84ст.
0,500
17 =
Враца
0,48ст.
-0,51ст.
0,97ст.
0,934
18 =
Бургас
-0,12ст.
0,07ст.
2,96ст.
2,921
19 =
Кърджали
3,38ст.
0,65ст.
-0,81ст.
3,215
20 =
Видин
1,52ст.
1,00ст.
1,47ст.
3,994
21 =
Плевен
0,39ст.
1,39ст.
2,82ст.
4,596
22 =
Монтана
1,47ст.
1,83ст.
1,68ст.
4,982
23 =
Перник
2,41ст.
2,59ст.
0,42ст.
5,421
24 =
Благоевград
1,68ст.
2,07ст.
2,07ст.
5,825
25 =
Шумен
2,64ст.
3,69ст.
0,48ст.
6,817
26 =
Кюстендил
2,00ст.
2,85ст.
2,18ст.
7,027
27 =
Ловеч
1,55ст.
2,18ст.
4,03ст.
7,763
28 =
София (столица)
2,15ст.
2,77ст.
5,27ст.
10,197

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.