Fuelo


Класация по области за 16 април 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Ямбол

-6,69ст.

-8,00ст.

-7,37ст.

-22,052

2 =

Русе

-7,42ст.

-7,94ст.

-4,38ст.

-19,741

3 =

Варна

-5,84ст.

-6,88ст.

-4,97ст.

-17,690

4 =

Добрич

-5,67ст.

-6,80ст.

-3,60ст.

-16,078

5 =

Хасково

-3,20ст.

-4,55ст.

-4,91ст.

-12,669

6 =

Стара Загора

-3,32ст.

-4,32ст.

-3,08ст.

-10,710

7 =

Велико Търново

-2,88ст.

-2,14ст.

-4,39ст.

-9,410

8 =

Габрово

-2,35ст.

-2,34ст.

-4,33ст.

-9,032

9 =

Силистра

-2,90ст.

-3,26ст.

-1,61ст.

-7,770

10 =

Перник

-3,74ст.

-2,26ст.

-1,72ст.

-7,722

11 =
Разград
-1,67ст.
-2,09ст.
-3,12ст.
-6,878
12 +2
Сливен
-1,98ст.
-2,78ст.
0,23ст.
-4,530
13 =
Пазарджик
-1,69ст.
-1,24ст.
-1,56ст.
-4,489
14 -2
Пловдив
-0,73ст.
-1,22ст.
-2,53ст.
-4,478
15 =
Кюстендил
-1,21ст.
-0,71ст.
-1,21ст.
-3,119
16 =
Търговище
0,61ст.
0,81ст.
-3,95ст.
-2,535
17 =
Смолян
0,16ст.
0,54ст.
-1,82ст.
-1,122
18 =
София (столица)
-0,63ст.
-0,55ст.
0,57ст.
-0,599
19 =
София
-0,85ст.
-0,53ст.
1,34ст.
-0,028
20 =
Бургас
-0,10ст.
-0,71ст.
2,10ст.
1,285
21 =
Кърджали
2,53ст.
0,41ст.
0,15ст.
3,089
22 =
Плевен
1,23ст.
1,77ст.
3,12ст.
6,118
23 =
Шумен
4,03ст.
3,81ст.
-1,68ст.
6,156
24 =
Монтана
1,74ст.
2,71ст.
2,35ст.
6,799
25 +2
Ловеч
1,26ст.
1,15ст.
4,44ст.
6,855
26 -1
Враца
2,25ст.
2,04ст.
2,66ст.
6,951
27 -1
Благоевград
1,46ст.
1,83ст.
3,68ст.
6,969
28 =
Видин
1,92ст.
1,30ст.
4,53ст.
7,743

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.