Fuelo


Класация по области за 27 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Шумен

-5,26ст.

-4,52ст.

-2,55ст.

-12,331

2 =

Велико Търново

-3,49ст.

-4,51ст.

-0,94ст.

-8,939

3 =

Пловдив

-2,99ст.

-2,85ст.

-1,56ст.

-7,408

4 +1

Русе

-3,34ст.

-2,90ст.

-0,59ст.

-6,833

5 -1

Ловеч

-2,79ст.

-3,51ст.

-0,48ст.

-6,776

6 =

Ямбол

-2,75ст.

-2,49ст.

-1,34ст.

-6,581

7 =

София (столица)

-3,70ст.

-2,86ст.

0,22ст.

-6,341

8 =

Хасково

-3,27ст.

-2,45ст.

-0,31ст.

-6,021

9 =

Перник

-2,59ст.

-1,69ст.

-0,04ст.

-4,326

10 +1

София

-2,25ст.

-1,71ст.

0,26ст.

-3,705

11 -1
Добрич
-1,44ст.
-1,83ст.
-0,24ст.
-3,512
12 =
Бургас
-1,36ст.
-1,82ст.
0,04ст.
-3,135
13 +1
Габрово
-0,88ст.
-1,00ст.
-0,81ст.
-2,681
14 -1
Търговище
-1,16ст.
-1,55ст.
0,06ст.
-2,647
15 =
Стара Загора
-0,93ст.
-1,22ст.
-0,32ст.
-2,471
16 =
Пазарджик
-1,21ст.
-0,96ст.
0,00ст.
-2,170
17 +1
Сливен
-1,34ст.
-1,40ст.
0,58ст.
-2,162
18 -1
Смолян
-1,00ст.
-0,84ст.
-0,26ст.
-2,094
19 =
Силистра
-0,45ст.
-0,21ст.
-0,96ст.
-1,625
20 =
Враца
-0,39ст.
-0,40ст.
0,21ст.
-0,570
21 =
Плевен
-0,14ст.
-0,38ст.
1,88ст.
1,371
22 =
Кърджали
1,63ст.
0,02ст.
0,00ст.
1,649
23 =
Варна
0,61ст.
0,52ст.
0,70ст.
1,834
24 =
Разград
-0,26ст.
0,74ст.
1,66ст.
2,129
25 =
Кюстендил
0,19ст.
0,53ст.
1,72ст.
2,441
26 =
Благоевград
0,77ст.
1,32ст.
0,94ст.
3,039
27 =
Видин
0,96ст.
0,97ст.
2,68ст.
4,610
28 =
Монтана
0,68ст.
1,29ст.
2,79ст.
4,754

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.