Fuelo


Класация по области за 22 април 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Шумен

-4,40ст.

-5,95ст.

-4,82ст.

-15,166

2 =

Велико Търново

-3,32ст.

-4,81ст.

-2,12ст.

-10,242

3 =

Пловдив

-3,24ст.

-3,45ст.

-2,49ст.

-9,185

4 =

София (столица)

-3,47ст.

-3,39ст.

-1,78ст.

-8,647

5 =

Ямбол

-3,10ст.

-3,24ст.

-1,60ст.

-7,944

6 =

Русе

-3,27ст.

-3,58ст.

-0,40ст.

-7,244

7 =

София

-3,29ст.

-3,01ст.

-0,78ст.

-7,074

8 =

Габрово

-2,09ст.

-1,91ст.

-2,16ст.

-6,164

9 =

Хасково

-2,77ст.

-2,29ст.

-0,54ст.

-5,597

10 +1

Стара Загора

-1,54ст.

-1,79ст.

-1,44ст.

-4,775

11 -1
Добрич
-1,80ст.
-2,26ст.
-0,65ст.
-4,711
12 +1
Търговище
-0,41ст.
-0,86ст.
-3,14ст.
-4,412
13 +1
Перник
-1,89ст.
-1,43ст.
-0,83ст.
-4,144
14 -2
Ловеч
-1,67ст.
-2,38ст.
0,13ст.
-3,932
15 =
Бургас
-1,33ст.
-2,44ст.
0,09ст.
-3,682
16 =
Пазарджик
-1,72ст.
-1,67ст.
-0,05ст.
-3,436
17 =
Силистра
-0,45ст.
-0,79ст.
-1,83ст.
-3,076
18 =
Сливен
-1,38ст.
-1,31ст.
0,20ст.
-2,486
19 =
Смолян
-1,07ст.
-1,12ст.
-0,06ст.
-2,247
20 =
Враца
-0,39ст.
-0,14ст.
-0,55ст.
-1,075
21 =
Плевен
-0,16ст.
-0,31ст.
2,38ст.
1,899
22 =
Благоевград
0,29ст.
0,59ст.
1,26ст.
2,140
23 =
Варна
1,56ст.
1,46ст.
0,05ст.
3,067
24 =
Монтана
0,53ст.
0,31ст.
2,38ст.
3,219
25 +3
Разград
0,63ст.
1,34ст.
1,59ст.
3,560
26 =
Видин
0,59ст.
0,14ст.
2,86ст.
3,594
27 =
Кюстендил
0,53ст.
0,89ст.
2,19ст.
3,604
28 -3
Кърджали
1,95ст.
0,86ст.
0,84ст.
3,646

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.