Fuelo


Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Ямбол

-2,61ст.

-3,92ст.

-3,19ст.

-9,724

2 =

Стара Загора

-3,06ст.

-3,98ст.

-2,67ст.

-9,708

3 =

Русе

-3,25ст.

-4,39ст.

-1,03ст.

-8,672

4 =

Велико Търново

-3,92ст.

-3,59ст.

-1,05ст.

-8,563

5 =

Габрово

-2,23ст.

-2,91ст.

-2,67ст.

-7,799

6 =

Пловдив

-1,90ст.

-2,93ст.

-1,87ст.

-6,693

7 =

Шумен

0,67ст.

0,69ст.

-7,00ст.

-5,639

8 =

Хасково

-1,96ст.

-1,97ст.

-0,08ст.

-4,017

9 =

София

-1,80ст.

-2,18ст.

0,12ст.

-3,865

10 =

София (столица)

-1,10ст.

-1,65ст.

-0,76ст.

-3,512

11 =
Добрич
-1,47ст.
-0,92ст.
-0,62ст.
-3,012
12 =
Сливен
-0,98ст.
-2,40ст.
0,51ст.
-2,867
13 =
Пазарджик
-1,18ст.
-0,68ст.
-0,71ст.
-2,565
14 =
Перник
-0,93ст.
-1,96ст.
0,43ст.
-2,464
15 =
Разград
-0,15ст.
-1,12ст.
-0,88ст.
-2,145
16 =
Бургас
-0,80ст.
-2,16ст.
0,82ст.
-2,142
17 =
Силистра
-0,00ст.
-0,52ст.
-0,88ст.
-1,391
18 =
Смолян
-0,59ст.
-0,67ст.
0,74ст.
-0,521
19 =
Ловеч
-0,70ст.
-1,02ст.
2,31ст.
0,590
20 =
Търговище
2,32ст.
1,26ст.
-2,32ст.
1,268
21 =
Варна
1,43ст.
1,03ст.
-0,96ст.
1,506
22 =
Благоевград
-0,02ст.
0,06ст.
1,73ст.
1,771
23 =
Монтана
-0,17ст.
0,06ст.
2,72ст.
2,606
24 =
Кърджали
1,23ст.
-0,40ст.
2,40ст.
3,229
25 =
Враца
1,91ст.
2,30ст.
1,92ст.
6,132
26 =
Плевен
2,48ст.
1,87ст.
2,13ст.
6,479
27 =
Кюстендил
2,06ст.
2,47ст.
2,97ст.
7,495
28 =
Видин
2,80ст.
2,11ст.
2,95ст.
7,858

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.