Fuelo


Класация по области за 15 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Русе

-4,19ст.

-5,29ст.

-1,80ст.

-11,288

2 =

Габрово

-3,84ст.

-4,69ст.

-2,24ст.

-10,773

3 =

Пловдив

-3,65ст.

-5,59ст.

-1,39ст.

-10,630

4 =

Велико Търново

-4,14ст.

-4,47ст.

-1,61ст.

-10,216

5 =

Ямбол

-3,03ст.

-2,95ст.

-1,94ст.

-7,909

6 =

Стара Загора

-2,89ст.

-4,14ст.

-0,36ст.

-7,396

7 =

Хасково

-3,15ст.

-2,87ст.

-0,93ст.

-6,951

8 +1

София

-2,47ст.

-2,41ст.

-0,03ст.

-4,913

9 -1

Търговище

0,12ст.

-2,12ст.

-2,74ст.

-4,743

10 =

София (столица)

-2,54ст.

-2,58ст.

1,06ст.

-4,061

11 =
Добрич
-0,71ст.
0,17ст.
-2,00ст.
-2,541
12 =
Ловеч
-0,50ст.
-2,21ст.
0,71ст.
-2,005
13 =
Пазарджик
-0,77ст.
-0,30ст.
-0,69ст.
-1,763
14 =
Бургас
-0,02ст.
-1,01ст.
0,08ст.
-0,947
15 =
Перник
-0,71ст.
-0,32ст.
0,38ст.
-0,655
16 =
Сливен
0,35ст.
-0,46ст.
0,00ст.
-0,113
17 =
Смолян
0,30ст.
-0,07ст.
-0,29ст.
-0,067
18 =
Благоевград
0,09ст.
0,48ст.
0,06ст.
0,622
19 =
Шумен
0,42ст.
-0,38ст.
0,94ст.
0,978
20 =
Силистра
0,25ст.
0,41ст.
0,48ст.
1,136
21 =
Разград
0,78ст.
0,67ст.
1,41ст.
2,852
22 =
Кърджали
2,06ст.
0,45ст.
1,84ст.
4,342
23 =
Варна
2,42ст.
2,40ст.
-0,04ст.
4,780
24 +3
Видин
2,60ст.
2,04ст.
1,75ст.
6,387
25 =
Враца
2,22ст.
2,81ст.
1,38ст.
6,404
26 -2
Плевен
2,22ст.
1,74ст.
2,51ст.
6,469
27 -1
Монтана
1,97ст.
2,34ст.
2,36ст.
6,674
28 =
Кюстендил
2,72ст.
3,80ст.
2,41ст.
8,928

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.